Protokół z otwarcia ofert

W dniu 04.01.2016r. o godz. 11.15, zamawiający- Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, preprezentowany przez Komisje przetargową w składzie: 

1. Przewodniczący – Danuta Mielewska

2. Sekretarz – Paweł Ślązak

3. Członek – Emilia Łazarowicz

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na „Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową garaży przy ul. Starej 4 w Warszawie”.