Rozwijamy talenty w Klubie Malucha „Promyk”

We wtorki w Klubie Malucha „Promyk” mali i duzi odkrywają i rozwijają swoje talenty plastyczne.

Z rolek papieru zrobiliśmy muchomorki, wyklejaliśmy kolorowe jesienne drzewo. Z okazji zbliżającego się Dnia Niepodległości wykonaliśmy flagi narodowe.

Na zajęciach doskonalimy wrażliwość artystyczną i swobodną ekspresję twórczą. Wspólnie spędzony czas dzieci z opiekunami daje wiele radości i satysfakcji.