„Świat bez głodu” – akcja PAH – warsztaty dla dzieci

Warsztaty skierowane do dzieci ze strefy STARSi w Ognisku Starówka. 

Zapraszamy 16.16 – 17.15