Warsztaty umiejętności pomagania – II grupa Akademii Socjoterapii (dzień 2)