Zabawy integracyjne.

Integracyjne zabawy Ogniskowe przeprowadzone przez wolontariuszy Inkubatora Miłosierdzia