Zarządzenia Nr 8 – 14 p.o. Dyrektora CWR RW

W związku z powstaniem Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wydane zostały nowe zarządzenia dotyczące funkcjonowania Instytucji.