Zarządzenie Dyrektora nr 10/2016

Zarządzenie Dyrektora CWR RW Nr 10/2016 z dn. 7 września 2016r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczacych działalności pedagogicznej w Zespole Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.