Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” z siedzibą w Warszawie, ul. Stara 4, 00-230, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 1 etat. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na...

Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” poszukuje wychowawców na letni obózdziennikarsko - filmowy w Sopotni Wielkiej. W trakcie wyjazdu, do obowiązków wychowawcy będą należeć:nadzór nadbezpieczeństwem dzieci, opieka...

Stanowisko: instruktor teatralny Zakres działań: 1. Prowadzenie cyklicznych zajęć teatralnych 2 razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe dla grup do 15 uczestników przez 2 lata szkolne, łącznie nie więcej niż 176 godzin zegarowych: 2017/2018 i...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Rozbudowę i przebudowę budynku Ogniska „Starówka” przy ulicy Starej 4”...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zawiadamia o unieważnieniu postępowania: Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o zmianie 2 ogłoszenia z dnia 9 maja 2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonegow trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę i przebudowę budynku...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul.Stara 4,00-230 WARSZAWA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 1 etatu. Do głównych zadań osoby...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa" ul.Stara 400-230 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ochrony danych osobowych - w wymiarze 1/4 etatu Do głównych zadań...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o zmianie ogłoszenia z dnia 9 maja 2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę i przebudowę budynku Ogniska...

Warszawa, 10.05.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:Prowadzenie zajęć teatralnych przez instruktora teatralnego w ramach pracy Ogniska Ursynów – nowopowstałej placówki wsparcia dziennego, przy...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę i przebudowę budynku Ogniska „Starówka” przy ulicy Starej...

Warszawa, 27.04.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na: Prowadzenie zajęć teatralnych przez instruktora teatralnego w ramach pracy Ogniska Ursynów – nowopowstałej placówki wsparcia dziennego,...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o zmianie ogłoszenia z dnia 3 kwietnia 2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowę platformy internetowej pn....

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o zmianie ogłoszenia z dnia 30 marca 2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowę platformy...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowę platformy internetowej pn. Baza Monitorująca do...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa" ul. Stara4,00-230 WARSZAWA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 1 etat. Do głównych zadań osoby...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa" ul.Stara 4,00-230 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 1 etat. Do głównych zadań osoby zatrudnionej...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. obsługi projektów unijnych. Zatrudnienie od zaraz w centrali Centrum Wspierania Rodzin przy ul. Starej 4 w Dziale Projektów i...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. inwestycyjno-technicznychw wymiarze 1 etat. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało...