Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa" ul. Stara4,00-230 WARSZAWA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 1 etat. Do głównych zadań osoby...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa" ul.Stara 4,00-230 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 1 etat. Do głównych zadań osoby zatrudnionej...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. obsługi projektów unijnych. Zatrudnienie od zaraz w centrali Centrum Wspierania Rodzin przy ul. Starej 4 w Dziale Projektów i...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. inwestycyjno-technicznychw wymiarze 1 etat. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało...

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2018 r.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 MP C2011SP2....

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:Pan Artur Midak – miejsce zamieszkania...

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:Pani Paulina Rakowska– miejsce zamieszkania...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul.STARA 4,00-230 WARSZAWAogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 1 etat. Do głównych zadań...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa" ul.STARA 4,00-230 WARSZAWAogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - w...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko:Pomoc kuchenna Zatrudnienie od listopada 2017 roku w Ognisku Gocław przy ul. Meissnera 13 należącym do Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego...

Warszawa, 27.10.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych przez socjoterapeutę w ramach pracy Ogniska Ursynów – nowo powstałej placówki wsparcia dziennego, przy...

Warszawa, 17.10.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych przez socjoterapeutę w ramach pracy Ogniska Ursynów – nowo powstałej placówki wsparcia dziennego, przy...

Warszawa, 19.10.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:Prowadzenie zajęć teatralnych przez instruktora teatralnego w ramach pracy Ogniska Ursynów – nowopowstałej placówki wsparcia dziennego, przy...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko pracy - Instruktor ds. kulturalno-oświatowych Zatrudnienie od zaraz w centrali Centrum Wspierania Rodzin przy ul. Starej 4 w Dziale Projektów i...

W związku z dynamicznym rozwojem naszego nowego projektu - FabLabu “Wbijaj”, poszukujemy stolarza do prowadzenia zajęć z dziećmi i dorosłymi. Oczekujemy: pasji do majsterkowania, umiejętności tworzenia różnych rzeczy z...

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko instruktora zajęć, pracownika studia Młodzieżowa.tv przy ul. Starej 4.Zatrudnienie na umowę-zlecenie, praca głównie w godzinach popołudniowych, szczegóły do...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie modelu rozbudowy platformy internetowej pn. Baza...

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na modernizację, przebudowę oraz rozbudowę kondygnacji podziemnej siedziby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej 9...