O nas

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zostało powołane z dniem 01 lipca 2015 r. jako nowa jednostka na bazie dotychczasowej organizacji – Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

Historia
CWR RW

Dowiedz się więcej

Centrum w nowej odsłonie, jako miejska instytucja wsparcia rodziny kontynuuje długą tradycję i statutową działalność Zespołu Ognisk Wychowawczych. Realizowany jest program pomocy pod tym samym tytułem i w tej samej formule. Ogniska niezmiennie jako placówki wsparcia dziennego wspomagają młodych warszawiaków w rozwoju, w odkrywaniu i urzeczywistnianiu ich potencjałów. Rodzice znajdują pomoc w poprawnym pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych.

Zespół Ognisk Wychowawczych, jako placówka wsparcia dziennego, mógł jedynie prowadzić Ogniska i udzielać wsparcia w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej. Ta bardzo ważna działalność wykorzystywała tylko część potencjału naszej instytucji. Zaczęliśmy więc szukać możliwości prawnych, które pozwoliłyby wspierać rodziny warszawskie nie tylko poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Dlatego została powołana nowa instytucja, która dzięki innej formie prawnej i dokonaniu zmian funkcjonalnych może w szerszym zakresie realizować swój cel.

Okazało się, że jedyną drogą było powołanie nowej instytucji pomocy społecznej, w ramach której będzie można prowadzić różne działania mające na celu wspieranie dziecka i rodziny.

Nowa formuła organizacyjna otworzyła liczne możliwości podejmowania dodatkowych działań w zakresie profilaktyki społecznej i budowania kapitału społecznego Warszawy. Ta zmiana umożliwiła realizowanie wielu zadań odpowiadających na potrzeby warszawskich rodzin, które wychodzą poza zakres działalności placówki wsparcia dziennego. Jako Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wdrażamy innowacyjne rozwiązania dla wzmocnienia warszawskich rodzin oraz wspólnot lokalnych, w których funkcjonują.

Oprócz prowadzenia placówek ZOW, realizujemy także kompleksową działalność na rzecz wspierania rodziny na terenie Warszawy, w tym:

 • Prowadzenie 10 Placówek Wsparcia Dziennego – Ognisk Wychowawczych dla dzieci od 6 do 18 roku życia;
 • Inicjatywy wspomagające rodziców w dążeniu do optymalnego wykorzystania ich potencjału w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, w tym warsztaty dla rodziców;
 • Realizację projektu: Klub Rodzica i Malucha;
 • Realizację projektu: Klub Seniora;
 • Specjalistyczne Poradnie Rodzinne w dzielnicach Bemowo, Bielany oraz Wawer;
 • Wyjazdy socjoterapeutyczne dla dzieci;
 • Szkolenia i warsztaty psychopedagogiczne, psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dzieci;
 • Umożliwienie realizacji praktyk i stażów dla studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych oraz wolontariatu dla osób zainteresowanych obszarami, w których pracujemy.

Nasza codzienna praca w Ogniskach opiera się na:

 • tworzeniu społeczności korekcyjnych. Poprzez pracę socjoterapeutyczną uczymy podopiecznych radzenia sobie z emocjami, bycia w grupie i budowania pozytywnych relacji społecznych; 

 •  budowaniu przyjaznej i zaangażowanej atmosfery w ognisku oraz w relacjach z wychowankami i  ich rodzinami. Wychowanków włączamy w przygotowanie posiłków i dbanie o wspólną przestrzeń;

 • wspieraniu dzieci i młodzieży w nauce i odrabianiu lekcji;

 • prowadzeniu projektów tematycznych mających na celu rozwój pasji i talentów;  

 • propagujemy ideę wolontariatu i zachęcamy wychowanków do włączania się w działania na rzecz społeczności lokalnej. 

zdjęcie dziewczynki odrabiającej lekcje

Pracujemy z:

 • dziećmi wymagającymi wsparcia pedagogicznego, psychologicznego, edukacyjnego;

 • wspieramy rodziny w trudnych sytuacjach;

 • współpracujemy z instytucjami edukacyjnymi, pomocowymi, wychowawczymi;

 • działamy na rzecz społeczności lokalnych w ramach dzielnicowych systemów wsparcia.

Zdjęcie grupowe członków Klubu Seniora Wrzos

Zarządzenie nr 9/2024 Dyrektora Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” z dn. 14.02.2024 r.  w sprawie wprowadzenia procedur: Polityki Ochrony Dzieci – Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem

Zarządzenie nr 9/2024

 

Struktura Organizacyjna Centrum Wspierania „Rodzinna Warszawa”

Zobacz jakie piony i działy występują w naszej instytucji oraz poznaj pracowników, którzy w nich pracują. Jeśli szukasz kontaktu do określonego działu lub placówki zapraszamy do zakładki KONTAKT.

 

Struktura Organizacyjna CWR RW

Więcej

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ETR