Projekty Unijne

Lepszy Start na Ursynowie / projekt zrealizowany

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.2.

Lepszy Start na Ursynowie

Więcej

Ognisko Plus / projekt zrealizowany

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci.

Ognisko Plus

Więcej