Strefa Edukacji

Studium Terapii i Pomagania

Studium Terapii i Pomagania to przygotowywany pakiet szkoleń przeznaczonych dla wychowawców i kadry placówek wsparcia dziennego. Realizujemy działania, które będą służyły podniesieniu kwalifikacji i standardów w warszawskich PWD, a tym samym przyczynią się do zwiększenia szans edukacyjnych i społecznych wychowanków.

Będziemy dążyć do tego, aby nasza oferta była w najwyższym stopniu dopasowana do potrzeb różnych typów placówek i najlepiej służyła rozwojowi sektora działań społecznych. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych od lat dostosowuje politykę społeczną Warszawy do potrzeb mieszkańców, uwzględniając efektywność i ekonomię działań. Proponowane szkolenia będą ściśle wpisywać się w założenia Społecznej Strategii Warszawy i Programu Rodzina.

Studium Terapii i Pomagania

Więcej

Oferta szkoleń i konferencji

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla pracowników kadry z placówek wsparcia dziennego w ramach programu lojalnościowego Miasto Korzyści. Nasza oferta obejmuje kursy, szkolenia oraz warsztaty z zakresu m.in. poszerzania umiejętności liderskich, mediacji i komunikacji w zakresie rozwiązywania konfliktów, wielokulturowości, przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Prowadzimy również Akademię Socjoterapii. 

Oferta szkoleń i konferencji

Zobacz wszystkie

Akademia Opiekuna Małego Dziecka

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” od 2019 r.  jest jednostką szkoleniową, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.14/00265/2019.
Kurs Akademia Opiekuna Małego Dziecka pozwala uzyskać kwalifikacje zawodowe do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Daje możliwość starania się o stabilne zatrudnienie w zawodzie opiekuna, m.in. w Zespole Żłobków m.st. Warszawy. Kolejne szkolenia z tego zakresu prowadzić będzie od 1 lipca 2023r. Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

Akademia Opiekuna Małego Dziecka

Więcej