Dział Doskonalenia i Szkoleń

Nasze działania szkoleniowe

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”  jest jednostką szkoleniową, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.14/00265/2019. Do naszych działań statutowych należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, a także z zakresu profilaktyki uzależnień. Działania te służą podniesieniu kwalifikacji pracowników wielu instytucji pomocowych, działających na terenie m.st. Warszawy. Służą także wypracowaniu standardów pracy z dziećmi oraz przyczyniają się do zwiększenia szans edukacyjnych i społecznych wychowanków. Dążymy do tego, aby nasza oferta szkoleniowa była w najwyższym stopniu dopasowana do różnych potrzeb  placówek i najlepiej służyła rozwojowi sektora działań społecznych. Proponowane przez nas szkolenia wpisują się w założenia Społecznej Strategii Warszawy. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych od lat dostosowuje politykę społeczną Warszawy do potrzeb mieszkańców, uwzględniając efektywność i ekonomię działań.

Jakie są cele prowadzonych przez nas działań szkoleniowych?

 • integracja kadry sektora pomocy społecznej
 • wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk wśród pracowników
 • wzajemne wsparcie w różnych sytuacjach związanych z pomocą społeczną
 • wymiana zasobów oraz wspólne projekty.

Z kim współpracujemy?

Do współpracy zapraszamy różne instytucje z sektora pomocy społecznej. Są to między innymi: Centrum Usług Społecznych (CUS), Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR), Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Dzielnicowych Zespołów. Posiadamy także duże doświadczenie w organizacji szkoleń i superwizji dla kadry warszawskich ośrodków pomocy społecznej. W ostatnich latach zorganizowaliśmy również 13 edycji kursu Akademia Opiekuna Małego Dziecka, który pozwala uzyskać kwalifikacje zawodowe do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. W tym czasie przeszkoliliśmy 200 osób.

W jakie formie organizujemy szkolenia?

Organizowane przez nas doskonalenie zawodowe obejmuje różne formy. Staramy się dobierać je w taki sposób, aby dawały uczestnikom jak najlepsze efekty. Są to między innymi:

 • kursy
 • szkolenia
 • warsztaty
 • superwizje zespołowe
 • konferencje
 • seminaria
 • studia podyplomowe.

Zakres szkolenia

Co roku, analizując potrzeby pracowników, przygotowujemy pakiet szkoleń przeznaczony dla kadry z jednostek pomocy społecznej.
Nasza oferta doskonalenia obejmuje różnorodne tematy m.in. takie jak: komunikacja bez przemocy, kryzysy psychiczne dzieci i młodzieży, rezyliencja, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach a także szkolenia z zakresu nurtów terapeutycznych, poszerzania umiejętności liderskich, mediacji i komunikacji w zakresie rozwiązywania konfliktów, wielokulturowości czy przeciwdziałanie mobbingowi.
Dużą częścią doskonalenia zawodowego kadry jednostek pomocy społecznej są również regularne superwizje zespołowe oraz indywidualne. W 2023 roku zorganizowaliśmy 579 godzin superwizji, w których wzięło udział 210 uczestników.

Szkolenia pracownicze

Poza pakietem szkoleń grupowych, nasi pracownicy mają możliwość otrzymać dofinansowanie do doskonalenia indywidualnego. Tematyka szkoleń może być bardzo szeroka i zakłada rozwój pracownika w zakresie jego stanowiska lub wynika z otrzymania nowych zadań. Doskonalenie indywidualne może być zarówno inicjatywą Centrum jak i samego pracownika. Każdy pracownik może skorzystać z tej formy doskonalenia.

Zespół Działu Doskonalenia i Szkoleń

Iwona Łabajczyk
Kierownik Działu
tel.:574 162 850
e-mail: projekty@rodzinnawarszawa.pl

Agnieszka Głogowska
Starszy referent ds. doskonalenia zawodowego
tel.: 530 867 819
e-mail: a.głogowska@rodzinnawarszawa.pl

Ewa Poławska
Specjalista ds. doskonalenia zawodowego
tel.: 536 148 290
e-mail: e.polawska@rodzinnawarszawa.pl

Maciej Dublasiewicz
Specjalista ds. doskonalenia zawodowego
tel.: 530 832 807
e-mail: m.dublasiewicz@rodzinnawarszawa.pl

 

 

Akademia socjoterapii

W ramach Akademii kadra naszych placówek wsparcia dziennego ma możliwość realizacji studiów podyplomowych z Socjoterapii. Uczestnicy zdobywają wiedzę związaną z pedagogiką, psychologią, socjoterapią, profilaktyką społeczną oraz umiejętnościami terapeutycznymi niezbędnymi w pracy z drugim człowiekiem.

Akademia Socjoterapii

Więcej

Setur

„Skoncentrowany na emocjach trening umiejętności dla rodziców” to kompleksowy projekt, obejmujący transfer wiedzy do szeroko rozumianej kadry pomocy społecznej w zakresie relacji rodzic – dziecko, wraz z utrwaleniem nowych umiejętności, obejmujący realne wsparcie dla rodziców oraz ich dzieci.

 

SETUR

Więcej

Miasto Korzyści

Miasto Korzyści to program lojalnościowy, którego celem jest stworzenie systemu wspierającego rozwój, motywującego i promującego wzrost kompetencji oraz doskonalenie standardów w warszawskich placówkach wsparcia dziennego. W ramach programu, w organizowanych przez nas warsztatach, szkoleniach i superwizjach, mogą brać udział pracownicy z placówek wsparcia dziennego na terenie całej Warszawy.

 

Miasto Korzyści

Więcej

Oferta szkoleń i konferencji

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla pracowników kadry z placówek wsparcia dziennego w ramach programu lojalnościowego Miasto Korzyści. Nasza oferta obejmuje kursy, szkolenia oraz warsztaty z zakresu m.in. poszerzania umiejętności liderskich, mediacji i komunikacji w zakresie rozwiązywania konfliktów, wielokulturowości, przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Prowadzimy również Akademię Socjoterapii. 

Oferta szkoleń i konferencji

Zobacz wszystkie