Czasopismo O!

Zapraszamy do lektury – czasopisma O!

Nasze założenie jest proste –  chcemy stworzyć wspólną przestrzeń wymiany informacji i pomysłów dla środowiska warszawskich PWD. Tworzone przez PWD, o PWD, dla PWD.

Miejsce, gdzie każdy pomagacz, instytucja i organizacja mogą przeczytać o sprawach ważnych dla funkcjonowania placówek, zaprezentować swoje projekty, metody pracy i organizację, wypowiedzieć opinię, podzielić się wiedzą i doświadczeniem.

Wersja pilotażowa O! istnieje od września 2015 r. Wydawcą czasopisma jest Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Nasza publikacja to ok. 30-40 stron w pełnym kolorze w formacie A5, a wydania specjalne w A4.

W załączniku znajdziecie propozycje działów, do których można nadsyłać teksty. Formuła O! jest otwarta. Od Was zależy, na ile chcecie się zaangażować i co znajdzie się w naszym czasopiśmie. 

Do współpracy przy tworzeniu czasopisma O! zapraszamy wszystkie warszawskie PWD i instytucje wspierające rodziny.