Strefa Malucha

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do Rodzinnych Klubów Malucha!

Rodzicom i opiekunom z dziećmi do lat 5, którzy nie korzystają z oferty żłobka lub przedszkola zapraszamy do prowadzonych Rodzinnych Klubów Malucha. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Wspólnie spędzony czas podczas swobodnej zabawy pod okiem Rodziców/Opiekunów daje dzieciom możliwość rozwoju społecznego, który ułatwi im w przyszłości wejście w grupę rówieśników w żłobku lub przedszkolu.

Ogniska zapraszają w wybrane przedpołudnia do swoich sal. Uczestnikom spotkań oferujemy naszą przestrzeń i zabawki. Chcemy aby w trakcie niezobowiązujących spotkań dzieci i opiekunowie mieli okazję do spotkania, integracji oraz budowania relacji. 

Udostępniona przez nas przestrzeń w godzinach przedpołudniowych w Ogniskach CWR RW, jest wyposażona w zabawki, gry i odtwarzacze muzyki. Umożliwia to Rodzicom/Opiekunom samodzielną organizację dzieciom zabaw ruchowych, muzycznych, manualnych i integracyjnych. W naszych klubach stawiamy na samoorganizację – zachęcamy opiekunów do wychodzenia z inicjatywą na rzecz wspólnych aktywności i zagospodarowania czasu.  W wybranych Klubach Malucha kadra Ognisk proponuje zajęcia rozwijające i integrujące.

Informujemy również, że dorośli oraz dzieci powyżej 4 r.ż. przebywający w Klubie Malucha zobowiązani są do przebywania w maseczkach oraz stosowania się do innych zaleceń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zasady stosowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, opiekunom oraz kadrze. 

Znak graficzny - Integracja, 4 połączone puzle

Integracyjnych

Znak graficzny - Animacje, piłka

Animacyjnych

Znak graficzny - Animacje, piłka

Edukacyjnych

Znak graficzny - Muzyka, cymbałki

Muzycznych

Znak graficzny - Manualne, wiatraczek

Manualnych

Znak graficzny - Plastyka, farby i pędzel

Plastycznych

Znak graficzny - Rytmika, bębenek

Rytmicznych

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do Rodzinnych Klubów Malucha!