Strefa Malucha

grafika w kolorach polsko - ukraińskich z napisem RELACJA NIE ZNA GRANIC! Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa. Zapraszamy Rodziny z Ukrainy z dziećmi w wieku 0-6 oraz szkolnym na bezpłatne korzystanie z miejsc w celu wymiany doświadczeń, zagospodarowania czasu wolnego i integracji! Oferujemy: wsparcie, informacje, zabawę, integracje. ВІДНОСИНИ НЕ ЗНАЮТЬ МЕЖ! Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa. Запрошуємо сім'ї з України з дітьми 0-6 років та школярами для безкоштовного користування місцями для обміну досвідом, організації вільного часу та інтеграції! Пропонуємо: підтримку, інформацію, розваги, інтеграцію.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do Rodzinnych Klubów Malucha!

Rodzicom i opiekunom z dziećmi do lat 6, którzy nie korzystają z oferty żłobka lub przedszkola zapraszamy do prowadzonych Rodzinnych Klubów Malucha. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Wspólnie spędzony czas podczas swobodnej zabawy pod okiem Rodziców/Opiekunów daje dzieciom możliwość rozwoju społecznego, który ułatwi im w przyszłości wejście w grupę rówieśników w żłobku lub przedszkolu.

Ogniska zapraszają w wybrane przedpołudnia do swoich sal. Uczestnikom spotkań oferujemy naszą przestrzeń i zabawki. Chcemy aby w trakcie niezobowiązujących spotkań dzieci i opiekunowie mieli okazję do spotkania, integracji oraz budowania relacji. 

Udostępniona przez nas przestrzeń w godzinach przedpołudniowych w Ogniskach CWR RW, jest wyposażona w zabawki, gry i odtwarzacze muzyki. Umożliwia to Rodzicom/Opiekunom samodzielną organizację dzieciom zabaw ruchowych, muzycznych, manualnych i integracyjnych. W naszych klubach stawiamy na samoorganizację – zachęcamy opiekunów do wychodzenia z inicjatywą na rzecz wspólnych aktywności i zagospodarowania czasu.  W wybranych Klubach Malucha kadra Ognisk proponuje zajęcia rozwijające i integrujące.

Informujemy również, że dorośli oraz dzieci powyżej 4 r.ż. przebywający w Klubie Malucha zobowiązani są do przebywania w maseczkach oraz stosowania się do innych zaleceń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zasady stosowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, opiekunom oraz kadrze. 

Znak graficzny połączone puzle

Integracyjnych

Znak graficzny piłka

Animacyjnych

Znak graficzny kolorowe kropki

Edukacyjnych

Znak graficzny cymbałki

Muzycznych

Znak graficzny wiatraczek

Manualnych

Znak graficzny farby i pędzel

Plastycznych

Znak graficzny bębenek

Rytmicznych

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do Rodzinnych Klubów Malucha!

„Maluszkowo”

Ognisko „Bielany”
ul. Broniewskiego 56a

wtorki, środy, czwartki / 9:30-12:30

bielany@rodzinnawarszawa.pl
tel. 22 669 68 56

Dowiedz się więcej

Ognisko "Grochów"

Ognisko „Grochów”
ul. Rębkowska 1

wtorki, środy, piątki / 9:30-12:30

grochow@rodzinnawarszawa.pl
tel. 609 427 704

Dowiedz się więcej

Ognisko "Marymont"

Ognisko „Marymont”
ul. Stara 4
starowka@rodzinnawarszawa.pl
tel. 574 406 734

Dowiedz się więcej

Klub „Promyk”

Ognisko „Mokotów”
ul. Grottgera 25a

wtorki, czwartki / 9:30-12:30

mokotow@rodzinnawarszawa.pl
tel. 695 289 683

Dowiedz się więcej

„U Dziadka”

Ognisko „Muranów”
ul. Dzielna 17a

poniedziałki, środy, piątki / 9:30-12:30

muranow@rodzinnawarszawa.pl
tel. 574 388 129

Dowiedz się więcej

Ognisko "Okęcie"

Ognisko „Okęcie”
ul. Centralna 24
grochow@rodzinnawarszawa.pl
tel. 697 880 715

Dowiedz się więcej

Klub „Miś”

Ognisko „Praga”
ul. Środkowa 9

poniedziałki, wtorki, piątki / 9:30-12:30

praga@rodzinnawarszawa.pl
tel. 695 289 685

Dowiedz się więcej

„Starówka”

Ognisko „Starówka”
ul. Stara 4

poniedziałki, środy, piątki / 9:30-12:30

starowka@rodzinnawarszawa.pl
tel. 695 289 696

Dowiedz się więcej

„Tu Misie podoba”

Ognisko „Ursynów”
ul. ul. Kłobucka 14

wtorki, środy, piątki / 9:30-12:30

ursynow@rodzinnawarszawa.pl
tel. 574 163 845

Dowiedz się więcej

"Chatka Kilkulatka"

Ognisko „Bródno”

Suwalska 11
03-252 Warszawa

wtorki, środa, czwartki / 9:30-12:30

spotbrodno@rodzinnawarszawa.pl

tel. 574 405 628

Dowiedz się więcej