Strefa Malucha

grafika w kolorach polsko - ukraińskich z napisem RELACJA NIE ZNA GRANIC! Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa. Zapraszamy Rodziny z Ukrainy z dziećmi w wieku 0-6 oraz szkolnym na bezpłatne korzystanie z miejsc w celu wymiany doświadczeń, zagospodarowania czasu wolnego i integracji! Oferujemy: wsparcie, informacje, zabawę, integracje. ВІДНОСИНИ НЕ ЗНАЮТЬ МЕЖ! Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa. Запрошуємо сім'ї з України з дітьми 0-6 років та школярами для безкоштовного користування місцями для обміну досвідом, організації вільного часу та інтеграції! Пропонуємо: підтримку, інформацію, розваги, інтеграцію.

Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do Rodzinnych Klubów Malucha!

Rodzicom i opiekunom z dziećmi do lat 6, którzy nie korzystają z oferty żłobka lub przedszkola zapraszamy do prowadzonych Rodzinnych Klubów Malucha. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Wspólnie spędzony czas podczas swobodnej zabawy pod okiem Rodziców/Opiekunów daje dzieciom możliwość rozwoju społecznego, który ułatwi im w przyszłości wejście w grupę rówieśników w żłobku lub przedszkolu.

Ogniska zapraszają w wybrane przedpołudnia do swoich sal. Uczestnikom spotkań oferujemy naszą przestrzeń i zabawki. Chcemy aby w trakcie niezobowiązujących spotkań dzieci i opiekunowie mieli okazję do spotkania, integracji oraz budowania relacji. 

Udostępniona przez nas przestrzeń w godzinach przedpołudniowych w Ogniskach CWR RW, jest wyposażona w zabawki, gry i odtwarzacze muzyki. Umożliwia to Rodzicom/Opiekunom samodzielną organizację dzieciom zabaw ruchowych, muzycznych, manualnych i integracyjnych. W naszych klubach stawiamy na samoorganizację – zachęcamy opiekunów do wychodzenia z inicjatywą na rzecz wspólnych aktywności i zagospodarowania czasu.  W wybranych Klubach Malucha kadra Ognisk proponuje zajęcia rozwijające i integrujące.

Informujemy również, że dorośli oraz dzieci powyżej 4 r.ż. przebywający w Klubie Malucha zobowiązani są do przebywania w maseczkach oraz stosowania się do innych zaleceń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zasady stosowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, opiekunom oraz kadrze. 

Znak graficzny - Integracja, 4 połączone puzle

Integracyjnych

Znak graficzny - Animacje, piłka

Animacyjnych

Znak graficzny - Animacje, piłka

Edukacyjnych

Znak graficzny - Muzyka, cymbałki

Muzycznych

Znak graficzny - Manualne, wiatraczek

Manualnych

Znak graficzny - Plastyka, farby i pędzel

Plastycznych

Znak graficzny - Rytmika, bębenek

Rytmicznych

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do Rodzinnych Klubów Malucha!

„Maluszkowo”

Ognisko „Bielany”
ul. Broniewskiego 56a

wtorki, środy, czwartki / 9:30-12:30

bielany@rodzinnawarszawa.pl
tel. 22 669 68 56

Dowiedz się więcej

„Chatka kilkulatka”

Ognisko „Gocław”
ul. Meissnera 13

poniedziałki, środy, piątki / 9:30-12:30

goclaw@rodzinnawarszawa.pl
tel. 22 613 69 91

Dowiedz się więcej

Ognisko "Grochów"

Ognisko „Grochów”
ul. Rębkowska 1

wtorki, środy, piątki / 9:30-12:30

grochow@rodzinnawarszawa.pl
tel. 609 427 704

Dowiedz się więcej

Ognisko "Marymont"

Ognisko „Marymont”
ul. Stara 4
starowka@rodzinnawarszawa.pl
tel. 574 406 734

Dowiedz się więcej

Klub „Promyk”

Ognisko „Mokotów”
ul. Grottgera 25a

wtorki, środy, czwartki / 9:30-12:30

mokotow@rodzinnawarszawa.pl
tel. 695 289 683

Dowiedz się więcej

„U Dziadka”

Ognisko „Muranów”
ul. Dzielna 17a

poniedziałki, środy, piątki / 9:30-12:30

muranow@rodzinnawarszawa.pl
tel. 574 388 129

Dowiedz się więcej

Ognisko "Okęcie"

Ognisko „Okęcie”
ul. Centralna 24
grochow@rodzinnawarszawa.pl
tel. 697 880 715

Dowiedz się więcej

Klub „Miś”

Ognisko „Praga”
ul. Środkowa 9

wtorki, środy, czwartki / 9:30-12:30

praga@rodzinnawarszawa.pl
tel. 695 289 685

Dowiedz się więcej

„Baby – bzik”

Ognisko „Starówka”
ul. Stara 4

poniedziałki, wtorki, środy / 9:30-12:30

starowka@rodzinnawarszawa.pl
tel. 695 289 696

Dowiedz się więcej

„Tu Misie podoba”

Ognisko „Ursynów”
ul. ul. Kłobucka 14

wtorki, środy, piątki / 9:30-12:30

ursynow@rodzinnawarszawa.pl
tel. 574 163 845

Dowiedz się więcej