Strefa Malucha

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do Rodzinnych Klubów Malucha!

Rodzicom i opiekunom z dziećmi do lat 5, którzy nie korzystają z oferty żłobka lub przedszkola zapraszamy do prowadzonych Rodzinnych Klubów Malucha. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Wspólnie spędzony czas podczas swobodnej zabawy pod okiem Rodziców/Opiekunów daje dzieciom możliwość rozwoju społecznego, który ułatwi im w przyszłości wejście w grupę rówieśników w żłobku lub przedszkolu.

Ogniska zapraszają w wybrane przedpołudnia do swoich sal. Uczestnikom spotkań oferujemy naszą przestrzeń i zabawki. Chcemy aby w trakcie niezobowiązujących spotkań dzieci i opiekunowie mieli okazję do spotkania, integracji oraz budowania relacji. 

Udostępniona przez nas przestrzeń w godzinach przedpołudniowych w Ogniskach CWR RW, jest wyposażona w zabawki, gry i odtwarzacze muzyki. Umożliwia to Rodzicom/Opiekunom samodzielną organizację dzieciom zabaw ruchowych, muzycznych, manualnych i integracyjnych. W naszych klubach stawiamy na samoorganizację – zachęcamy opiekunów do wychodzenia z inicjatywą na rzecz wspólnych aktywności i zagospodarowania czasu.  W wybranych Klubach Malucha kadra Ognisk proponuje zajęcia rozwijające i integrujące.

Informujemy również, że dorośli oraz dzieci powyżej 4 r.ż. przebywający w Klubie Malucha zobowiązani są do przebywania w maseczkach oraz stosowania się do innych zaleceń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zasady stosowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, opiekunom oraz kadrze. 

Integracja

Integracyjnych

Animacje

Animacyjnych

Edukacja

Edukacyjnych

Muzyka

Muzycznych

Manualne

Manualnych

Plastyka

Plastycznych

Rytmika

Rytmicznych

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do Rodzinnych Klubów Malucha!