Konferencje

I Ogólnopolska Konferencja Placówek Wsparcia Dziennego

I Ogólnopolska Konferencja Placówek Wsparcia Dziennego „SPOT-kajmy się. Idee przyszłości” odbyła się 25 kwietnia 2024 r. w Warszawie.
Podczas tego wydarzenia specjaliści z całego kraju zastanawiali się, jaka jest kondycja placówek wsparcia dziennego, przed jakimi wyzwaniami stoją i jak istotne są współpraca i partnerstwo w budowaniu społeczności skupionej wokół PWD.
Organizowana po raz pierwszy konferencja rozpoczęła cykl spotkań, które mają się stać areną do wymiany poglądów i doświadczeń wszystkich tych, którym bliska jest idea wsparcia dzieci i młodzieży.

I Ogólnopolska Konferencja PWD

więcej

II Konferencja Naukowa Terapii Rodzin „Rodziny i Zespoły”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terapii Rodzin „Rodziny i Zespoły” odbyła się 24-25 maja 2024 r. w Warszawie. Zaproszeniu do udziału w wydarzeniu specjaliści podczas wykładów, paneli dyskusyjnych i warsztatów rozważali różne merytoryczne dylematy związane z psychoterapią rodzin. 

II Konferencja Naukowa Terapii Rodzin

więcej