STRUKTURA ORGANIZACYJNA CWR RW

Jarosław Adamczuk
Dyrektor Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa (wcześniej: Zespołu Ognisk im. K. Lisieckiego „Dziadka”) od 1 września 2014.
Podlega mu dwóch zastępców.
Bezpośrednio nadzoruje Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Dział Księgowo-Finansowy i Sekretariat.

Wykształcenie:
1993 – 1999 / Wydział Psychologii UW Warszawa – Magister psychologii (specjalizacja psychologia kliniczna dziecka)
2002 – 2006 / Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego – Trener warsztatu edukacyjnego
2008 – 2010 / Akademia Filmu i Telewizji – Reżyseria filmowa i telewizyjna
2003 – 2004 / PTP / Fundacja Synapsis Warszawa – Trener treningu psychologicznego
2002 – 2003 / Fundacja Bene Vobis – Edukator Profilaktyki Systemowej

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Wcześniejsze zatrudnienie:
1995 – 2014 / Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci  – Prezes, psycholog, trener
1999 – 2014 / Agrafka Jarosław Adamczuk – Właściciel
1998 – 2009 / Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ Wydział V Rodzinny i Nieletnich – Wykonywanie funkcji kuratora społecznego w sposób czynny
2005 – 2007 / Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XV Gospodarczy – Mediacje w sprawach gospodarczych

Praca z dziećmi i młodzieżą problemową z wykorzystaniem metody socjoterapii a także filmu, fotografii, dziennikarstwa. Prowadzenie szkoleń edukacyjnych i treningów psychologicznych. Przygotowanie i realizacja projektów społecznych, terapeutycznych, w tym wyjazdowych.

Zainteresowania:
Psychologia, medycyna, film, fotografia, podróże, przedsiębiorczość, innowacyjność, dziennikarstwo, gotowanie, pszczelarstwo.

Jarosław Adamczuk

Więcej

Beata Chyz – Banek – Zastępca Dyrektora CWR RW
Odpowiada za Pion Organizacyjny, w skład którego wchodzą: Dział Administracyno-Gospodarczy, Dział Inwestycji i Zamówień, Dział IT.

Wykształcenie:
1986 / Uniwersytet Warszawski 
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
2000 / Kurs Kwalifikacyjny: Zarządzanie Oświatą
2002 / Organizacja Pomocy Społecznej
Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski
2005 / Kurs Kwalifikacyjny: Terapia pedagogiczna

Wcześniejsze zatrudnienie:
Od 1985 pracuje w Zespole Ognisk Wychowawczych jako wychowawca, kierownik Ogniska, dyrektor, zastępca dyrektora.
W latach 2004-2007 kierownik Punktu Poradnictwa Rodzinnego, organizator terapeutycznych obozów rodzinnych oraz szkoleń wewnętrznych.

Pełnomocnik do spraw Kontroli Zarządczej. Wykładowca w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

W latach 2001-2008 wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy „Przywrócić Dzieciństwo”
Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Twórczych Pedagogów „Stara 4”

Zainteresowania:
Problemy społeczne i ich rozwiązywanie, historia i kultura Polesia Zachodniego, podróże – niezbyt długie i nieodległe, skandynawska literatura kryminalna.

Beata Chyz – Banek

Więcej

Magdalena Kaszyńska – Zastępca Dyrektora CWR RW
Odpowiada za Pion Rozwoju i Pion Kreatywny, w skład których wchodzą: Dział Doskonalenia i Szkoleń, Dział Komunikacji i Projektów, Dział Innowacji oraz Dział Wsparcia i Współpracy. 

Wykształcenie:
1995 – 2000 / Uniwersytet Warszawski, Wydziału Zarządzania – tytuł magistra.

Wcześniejsze zatrudnienie:
1998 – 2000  / Credit Lyonnais Bank Polska S.A., Dział Obsługi Klienta Instytucjonalnego   
2000 – 2018 / Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizacja m.in. zadań dotyczących wdrażania Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD, wdrażania procedur dla Sektorowego Programu Operacyjnego „Rolnictwo 2004 – 2006”, wykorzystywania środków przeznaczonych na udzielanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”.
2018 – obecnie / Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, w grudniu 2018 r. objęła funkcję Zastępcy Dyrektora.

Zainteresowania:
Podróżowanie, wolny czas lubi spędzać w ciepłych krajach, prywatnie: mężatka, mama dwóch synów. 

Magdalena Kaszyńska

Więcej

Magdalena Szeniawska
Odpowiada za koordynację Zespołu Ognisk Wychowawczych.

Socjolożka i socjoterapeutka. Z powołania pedagożka, wychowawczyni i pedagog ulicy. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Z szeroko pojętą pomocą społeczną oraz innowacjami społecznymi związana od prawie 15 lat. Przez ponad 10 lat prowadziła Stowarzyszenie Mierz Wysoko, a na przestrzeni lat współpracowała z szeregiem innych organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Koordynowała wiele projektów, działań organizacji oraz inicjatyw społecznych. Współpracowała przy powstawaniu: Klubu Młodzieżowego na Brzeskiej, Cafe Sąsiad -Miejsca Aktywności Lokalnej na Targówku Fabrycznym, Punktów Opiekuna Dziennego, Klubu dla Rodzin na Brzeskiej. Jej pasją jest angażowanie społeczności lokalnej do współpracy, tworzenie przestrzeni wspólnotowych, budowanie programów wspierających rozwój młodych ludzi jak również budowanie zespołów.

Prywatnie jest mamą 2 synów, uwielbia wyprawy – duże i małe a wszędzie gdzie może dojeżdża na rowerze.

Magdalena Szeniawska

Więcej
schemat struktury organizacyjnej Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa