STRUKTURA ORGANIZACYJNA CWR RW

Jarosław Adamczuk
Dyrektor Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa (wcześniej: Zespołu Ognisk im. K. Lisieckiego „Dziadka”) od 1 września 2014.
Podlega mu dwóch zastępców.
Bezpośrednio nadzoruje Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Dział Księgowo-Finansowy, Sekretariat i Pion Rozwoju: Dział Doskonalenia i Szkoleń.

Wykształcenie:
1993 – 1999 / Wydział Psychologii UW Warszawa – Magister psychologii (specjalizacja psychologia kliniczna dziecka)
2002 – 2006 / Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego – Trener warsztatu edukacyjnego
2008 – 2010 / Akademia Filmu i Telewizji – Reżyseria filmowa i telewizyjna
2003 – 2004 / PTP / Fundacja Synapsis Warszawa – Trener treningu psychologicznego
2002 – 2003 / Fundacja Bene Vobis – Edukator Profilaktyki Systemowej

Wcześniejsze zatrudnienie:
1995 – 2014 / Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci  – Prezes, psycholog, trener
1999 – 2014 / Agrafka Jarosław Adamczuk – Właściciel
1998 – 2009 / Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ Wydział V Rodzinny i Nieletnich – Wykonywanie funkcji kuratora społecznego w sposób czynny
2005 – 2007 / Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XV Gospodarczy – Mediacje w sprawach gospodarczych

Praca z dziećmi i młodzieżą problemową z wykorzystaniem metody socjoterapii a także filmu, fotografii, dziennikarstwa. Prowadzenie szkoleń edukacyjnych i treningów psychologicznych. Przygotowanie i realizacja projektów społecznych, terapeutycznych, w tym wyjazdowych.

Zainteresowania:
Psychologia, medycyna, film, fotografia, podróże, przedsiębiorczość, innowacyjność, dziennikarstwo, gotowanie, pszczelarstwo.

Jarosław Adamczuk

Więcej

Beata Chyz – Banek – Zastępca Dyrektora CWR RW
Odpowiada za Pion Organizacyjny, w skład którego wchodzą: Dział Administracyno-Gospodarczy, Dział Inwestycji i Zamówień, Dział IT.

Wykształcenie:
1986 / Uniwersytet Warszawski 
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
2000 / Kurs Kwalifikacyjny: Zarządzanie Oświatą
2002 / Organizacja Pomocy Społecznej
Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski
2005 / Kurs Kwalifikacyjny: Terapia pedagogiczna
Wydział Ekonomiczny SGGW w Warszawie / Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne

Wcześniejsze zatrudnienie:
Od 1985 pracuje w Zespole Ognisk Wychowawczych jako wychowawca, kierownik Ogniska, dyrektor, zastępca dyrektora.
W latach 2004-2007 kierownik Punktu Poradnictwa Rodzinnego, organizator terapeutycznych obozów rodzinnych oraz szkoleń wewnętrznych.

Pełnomocnik do spraw Kontroli Zarządczej. Wykładowca w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

W latach 2001-2008 wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy „Przywrócić Dzieciństwo”
Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Twórczych Pedagogów „Stara 4”

Zainteresowania:
Problemy społeczne i ich rozwiązywanie, historia i kultura Polesia Zachodniego, podróże – niezbyt długie i nieodległe, skandynawska literatura kryminalna.

Beata Chyz – Banek

Więcej

Magdalena Kaszyńska – Zastępca Dyrektora CWR RW
Odpowiada za Pion Kreatywny, w skład których wchodzą: Dział Komunikacji i Projektów, Dział Innowacji oraz Dział Wsparcia i Współpracy. 

Wykształcenie:
1995 – 2000 / Uniwersytet Warszawski, Wydziału Zarządzania – tytuł magistra.

Wcześniejsze zatrudnienie:
1998 – 2000  / Credit Lyonnais Bank Polska S.A., Dział Obsługi Klienta Instytucjonalnego   
2000 – 2018 / Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizacja m.in. zadań dotyczących wdrażania Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD, wdrażania procedur dla Sektorowego Programu Operacyjnego „Rolnictwo 2004 – 2006”, wykorzystywania środków przeznaczonych na udzielanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”.
2018 – obecnie / Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, w grudniu 2018 r. objęła funkcję Zastępcy Dyrektora.

Zainteresowania:
Podróżowanie, wolny czas lubi spędzać w ciepłych krajach, prywatnie: mężatka, mama dwóch synów. 

Magdalena Kaszyńska

Więcej

Katarzyna Wędrowska
Koordynator Zespołu Ognisk Wychowawczych. Odpowiada za dziesięć placówek m.st. Warszawy rozlokowanych w Bielanach, Bródnie, Grochowie, Marymoncie, Muranowie, Mokotowie, Okęciu, Pradze, Starówce i Ursynowie oraz za SPOT-y Praga i Wawer.

Wykształcenie:
2008 / Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny: Praca Socjalna z dzieckiem i rodziną
2013 / SWPS: Wspieranie rozwoju dziecka i młodzieży
2016 / Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny: Pedagogika Przedszkolna i Pedagogika Wczesnoszkolna
2017 / Lubelska Wyższa Szkoła w Rykach: Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
2020 / obecnie / Akademia Pedagogiki Specjalnej: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Wcześniejsze zatrudnienie:
2012-2016 / Kierownik grupy wiekowej Camp Junior, CHRIS.
2014-2015 / Prezenter radiowy Radio internetowe.
2013-2021 / Nauczyciel świetlicy / Nauczyciel wspierający / Trener TUS, Sensoplastyki, Pedagogiki Zabawy, Programowania dla dzieci; SP 41 i inne instytucje.
2015-2018 / Trener szybkiego czytania i technik pamięciowych Akademia Szybkiej Nauki.
2018-2021 / Terapeuta pedagogiczny i Trener efektywnej nauki Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Niepubliczne Przedszkole.
2020 / Nauczyciel prezenter scenarzysta / Telewizja Polska SZKOŁA Z TVP.

Zainteresowania:
Psychologia, pedagogika oraz innowacje w tych zakresach, ogrodnictwo, podróże, renowacja mebli z czasów PRL i współczesnych, taniec w tym Zumba,  jazda na rolkach. Prywatnie żona i mama dwóch synów oraz właścicielka uroczego Cavaliera.

 

Katarzyna Wędrowska

Więcej