STRUKTURA ORGANIZACYJNA CWR RW

Jarosław Adamczuk
Dyrektor Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa (wcześniej: Zespołu Ognisk im. K. Lisieckiego „Dziadka”) od 1 września 2014.
Podlega mu dwóch zastępców.
Bezpośrednio nadzoruje Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Dział Księgowo-Finansowy, Sekretariat i Pion Rozwoju: Dział Doskonalenia i Szkoleń.

Wykształcenie:
1993 – 1999 / Wydział Psychologii UW Warszawa – Magister psychologii (specjalizacja psychologia kliniczna dziecka)
2002 – 2006 / Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego – Trener warsztatu edukacyjnego
2008 – 2010 / Akademia Filmu i Telewizji – Reżyseria filmowa i telewizyjna
2003 – 2004 / PTP / Fundacja Synapsis Warszawa – Trener treningu psychologicznego
2002 – 2003 / Fundacja Bene Vobis – Edukator Profilaktyki Systemowej

Wcześniejsze zatrudnienie:
1995 – 2014 / Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci  – Prezes, psycholog, trener
1999 – 2014 / Agrafka Jarosław Adamczuk – Właściciel
1998 – 2009 / Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ Wydział V Rodzinny i Nieletnich – Wykonywanie funkcji kuratora społecznego w sposób czynny
2005 – 2007 / Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XV Gospodarczy – Mediacje w sprawach gospodarczych

Praca z dziećmi i młodzieżą problemową z wykorzystaniem metody socjoterapii a także filmu, fotografii, dziennikarstwa. Prowadzenie szkoleń edukacyjnych i treningów psychologicznych. Przygotowanie i realizacja projektów społecznych, terapeutycznych, w tym wyjazdowych.

Zainteresowania:
Psychologia, medycyna, film, fotografia, podróże, przedsiębiorczość, innowacyjność, dziennikarstwo, gotowanie, pszczelarstwo.

Jarosław Adamczuk

Więcej

Beata Chyz – Banek – Zastępca Dyrektora CWR RW
Odpowiada za Pion Organizacyjny, w skład którego wchodzą: Dział Administracyno-Gospodarczy, Dział Inwestycji i Zamówień, Dział IT.

Wykształcenie:
1986 / Uniwersytet Warszawski 
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
2000 / Kurs Kwalifikacyjny: Zarządzanie Oświatą
2002 / Organizacja Pomocy Społecznej
Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski
2005 / Kurs Kwalifikacyjny: Terapia pedagogiczna
Wydział Ekonomiczny SGGW w Warszawie / Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne

Wcześniejsze zatrudnienie:
Od 1985 pracuje w Zespole Ognisk Wychowawczych jako wychowawca, kierownik Ogniska, dyrektor, zastępca dyrektora.
W latach 2004-2007 kierownik Punktu Poradnictwa Rodzinnego, organizator terapeutycznych obozów rodzinnych oraz szkoleń wewnętrznych.

Pełnomocnik do spraw Kontroli Zarządczej. Wykładowca w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

W latach 2001-2008 wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy „Przywrócić Dzieciństwo”
Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Twórczych Pedagogów „Stara 4”

Zainteresowania:
Problemy społeczne i ich rozwiązywanie, historia i kultura Polesia Zachodniego, podróże – niezbyt długie i nieodległe, skandynawska literatura kryminalna.

Beata Chyz – Banek

Więcej

Robert Kadej – p.o. zastępcy dyrektora CWR RW
Odpowiada za pracę dwóch komórek organizacyjnych:
– Pion Rozwoju, w skład którego wchodzą dwa działy: Dział Doskonalenia i Szkoleń oraz Dział Współpracy i Projektów
– Pion Poradnictwa, w skład którego wchodzą trzy Specjalistyczne Poradnie Rodzinne: Bemowo, Bielany, Wawer

Wykształcenie:

 2022-2023  / Uniwersytet Warszawski
Wydział Psychologii: Psychologia Zarządzania Personelem – studia podyplomowe

2016-2017 / Akademia Leona Koźmińskiego 
Zarządzanie w administracji publicznej – studia podyplomowe:
2004-2005 / Collegium Civitas 
Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi
1997-2002 / Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych: studia licencjackie i magisterskie na
kierunku politologia w zakresie polityki społecznej

Kursy:
2012-2013 / Prince 2 Foundation i Prince 2 Practitioner 
Metodyka zarządzania projektami oparta na produktach – szkolenia akredytowane z
egzaminem
2012-2013 / Instytut Rozwoju Służb Społecznych 
Kurs specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
2006-2007/ Szkoła Praw Człowieka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Wcześniejsze zatrudnienie:
2020-2023 / Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 
– dyrektor: zarządzanie jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, organizowanie i
realizacja zadań w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy psychoterapeutycznej dla
mieszkańców Warszawy oraz działalności psychoedukacyjnej, budowanie i kierowanie
zespołu zatrudnionych specjalistów (psychoterapeutów i pracowników
administracyjnych).
2000 – 2020 / Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy:

– kierownik Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej (2014-2020): kierowanie zespołem i realizacja zadań wynikających z Programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata
2013-2020”;
– główny specjalista (2000 -2014): współpraca z organizacjami pozarządowymi w
obszarach: informacji i poradnictwa specjalistycznego, aktywizacji seniorów, pomocy
osobom bezdomnym, koordynacja konkursów ofert oraz ocena i rozliczanie
projektów organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 1993 – 1999
Wydział Informacji, Badań i Analiz – na stanowisku starszy inspektor: zbieranie,
segregowanie oraz uzupełnianie i przetwarzanie danych statystycznych dot. rynku pracy,
analizy i oceny rynku pracy, opracowywanie graficzne informacji i analiz rynku pracy,
tworzenie zestawień statystycznych.

Zainteresowania:
dom i ogród, majsterkowanie, koty, drzewa, podróże bliskie i dalekie, sport, muzyka oraz gry.

Robert Kadej

Więcej

Katarzyna Wędrowska
Kierownik Działu Wsparcia Rodzin. Odpowiada za dziesięć placówek m.st. Warszawy rozlokowanych w Bielanach, Bródnie, Grochowie, Marymoncie, Muranowie, Mokotowie, Okęciu, Pradze, Starówce i Ursynowie oraz za SPOT-y Praga i Wawer.

Wykształcenie:
2008 / Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny: Praca Socjalna z dzieckiem i rodziną
2013 / SWPS: Wspieranie rozwoju dziecka i młodzieży
2016 / Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny: Pedagogika Przedszkolna i Pedagogika Wczesnoszkolna
2017 / Lubelska Wyższa Szkoła w Rykach: Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
2020 / obecnie / Akademia Pedagogiki Specjalnej: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Wcześniejsze zatrudnienie:
2012-2016 / Kierownik grupy wiekowej Camp Junior, CHRIS.
2014-2015 / Prezenter radiowy Radio internetowe.
2013-2021 / Nauczyciel świetlicy / Nauczyciel wspierający / Trener TUS, Sensoplastyki, Pedagogiki Zabawy, Programowania dla dzieci; SP 41 i inne instytucje.
2015-2018 / Trener szybkiego czytania i technik pamięciowych Akademia Szybkiej Nauki.
2018-2021 / Terapeuta pedagogiczny i Trener efektywnej nauki Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Niepubliczne Przedszkole.
2020 / Nauczyciel prezenter scenarzysta / Telewizja Polska SZKOŁA Z TVP.

Zainteresowania:
Psychologia, pedagogika oraz innowacje w tych zakresach, ogrodnictwo, podróże, renowacja mebli z czasów PRL i współczesnych, taniec w tym Zumba,  jazda na rolkach. Prywatnie żona i mama dwóch synów oraz właścicielka uroczego Cavaliera.

 

Katarzyna Wędrowska

Więcej