Klubu Seniora „Wrzos” założony został 18 marca 2014 roku przy Ognisku „Grochów”. Klub Seniora „Wrzos” to projekt integracji międzypokoleniowej skupiający się na warsztatach integracyjnych...