Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zostało powołane z dniem 01 lipca 2015r. jako nowa jednostka na bazie dotychczasowej organizacji - Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.

Centrum w nowej odsłonie, jako miejska instytucja wsparcia rodziny, będzie bezpośrednio kontynuowało długą tradycję i statutową działalność Zespołu Ognisk Wychowawczych, realizując program pomocy pod tym samym tytułem i w tej samej formule. Ogniska niezmiennie jako placówki wsparcia dziennego będą wspomagać młodych Warszawiaków w rozwoju, w odkrywaniu i urzeczywistnianiu ich potencjałów. Rodzice znajdą pomoc w poprawnym pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych.

Zespół Ognisk Wychowawczych, jako placówka wsparcia dziennego, mógł jedynie prowadzić ogniska i udzielać wsparcia w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej. Ta bardzo ważna działalność wykorzystywała tylko część potencjału naszej instytucji. Zaczęliśmy więc szukać możliwości prawnych, które pozwoliłyby wspierać rodziny warszawskie nie tylko poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Okazało się, że jedyną drogą jest powołanie nowej instytucji pomocy społecznej, w ramach której będzie można prowadzić różne działania mające na celu wspieranie dziecka i rodziny. Dlatego została powołana nowa instytucja, która dzięki innej formie prawnej i dokonaniu zmian funkcjonalnych będzie mogła w szerszym zakresie realizować swój cel.

Nowa formuła organizacyjna otworzyła liczne możliwości podejmowania dodatkowych działań w zakresie profilaktyki społecznej i budowania kapitału społecznego Warszawy. Ta zmiana umożliwiła realizowanie wielu zadań odpowiadających na potrzeby warszawskich rodzin, które wychodzą poza zakres działalności placówki wsparcia dziennego. Jako Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" będą wdrażane innowacyjne rozwiązania dla wzmocnienia warszawskich rodzin oraz wspólnot lokalnych, w których funkcjonują.

 

Rok 2015

Na mocy uchwały Rady Miasta Stołecznego nr XI/202/2015 z dn. 7 maja 2015. Zespół Ognisk Wychowawczych przeobraża się w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

- Lista firm, które wspomagają Ogniska stale się poszerza.

W 2015 roku współpracowali z nami Samsung Electronics Polska, Provident, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Mondelez International, Coca-Cola, 

- Po raz kolejny bierzemy udział w projekcie AIESEC KIDS

- Ognisko „Marymont” bierze udział w projekcie realizowanym przez Fundację Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym. Jego celem była wieloprofilowa stymulacja rozwoju oraz poprawa kompetencji społecznych;

- IX dobroczynna aukcja świąteczna na Forum Muratora, z której dochód został przeznaczony na atrakcje podczas wyjazdu wakacyjnego Ogniska „Marymont”;

- W Ogniskach wprowadzony zostaje system motywacyjny dla wychowanków;

- Ogniska biorą udział w projekcie  "Mistrzowie kodowania"

- Ognisko Praga odwiedza Burmistrz Pragi Pan Paweł Lisiecki, przy okazji 367 urodzin dzielnicy Pragi-Północ i konkursu „Laurka dla Pragi";

- W Ognisku „Grochów” startują zajęcia integracyjne z elementami psycho-edukacji;

- Ognisko „Okęcie” prezentuje talenty swoich wychowanków przy okazji koncertu walentynkowego w Okęckiej Sali Widowiskowej

- Ognisko „Grochów” organizuje Przegląd Piosenki i Poezji Twórców związanych z Grochowem;

- Wychowankowie Ognisk wzięli udział w nagraniu do programu „Mali Światowcy”, emitowanego na antenie TVP ABC;

- W program wychowawczy Ognisk na stałe zostają wpisane zajęcia socjoterapeutyczne;

- Ogólnoogniskowe święto „Imieniny Dziadka”;

- Ognisko „Grochów”, bierze udział w akcji „Godne Dzieciństwo” i pomaga potrzebującym rodzinom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży;

- ZOW staje się współorganizatorem VIII Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych;

- Zorganizowana została zabawa dla wszystkich ognisk, gra terenowa pt. „Selfie z Dziadkiem”

- XXVIII Festiwal Muzyczny "Piosenka w Świdrze";

- Wydanie płyty z autorsko skomponowaną muzyką i koncert w Starej Prochowni pt. „Młodzieńcze Impresje”;

- Współudział w opracowaniu standardów pracy środowiskowej kierowanej do dzieci i młodzieży realizowane przez: wychowawców podwórkowych, streetworkerów – pedagogów ulicy, streetworkerów młodzieży w m.st. Warszawa; 

- Organizacja wiosennych i jesiennych wyjazdów socjoterapeutycznych do Ośrodka „Kordon” w Sopotni Wielkiej dla warszawskich placówek wsparcia dziennego;

- Ognisko „Mokotów” uczestniczyło w imprezie finałowej i uświetniło swoim występem wokalnym Przegląd Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Ministerstwie Gospodarki;

- Organizacja sportowych zajęć, pojedynków międzyogniskowych;

- We współpracy z Fundacją "Pomóżmy Dzieciom", Ognisko „Starówka” przygotowało własnoręcznie robione zabawki z filcu dla dzieci z Nepalu;

- Warszawska Strefa Rodziny gości prawie 31,5 tysiąca osób;

- Organizacja rejsów statkiem po Wiśle;

- Stworzenie Centrum Inicjatyw Lokalnych, którego głównym celem jest zapewnienie pomocy rodzinie jako najważniejszej przestrzeni dla wszechstronnego rozwoju dzieci i rodziców poprzez wzmacnianie środowiskowych zasobów i źródeł wsparcia rodziny;

- Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga działająca przy CitiBanku odnowiła szatnię przy Ognisku „Okęcie”;

- Do życia powołane zostaje Studium Terapii i Pomagania;

- Prowadzenie zajęć w ramach Akademii Socjoterapii;

- Przeprowadzenie Warsztatu pogłębiającego umiejętności pracy z rodziną dla pracowników CWR RW;

- Organizacja 12 letnich obozów, z których skorzystało niemal 280 wychowanków;

- Ognisko „Mokotów” bierze udział w Warszawskich Warsztatach Urbanistycznych;

-  W Ognisku „Praga" rusza kolejna edycja „Programu Wzmacniania Rodziny";

- Organizacja II Festiwalu wiedzy, umiejętności i zainteresowań „Rodzina w Działaniu”;

- W Ognisku „Bielany” prowadzone są zajęcia z języka migowego;

- Wychowankowie Ognisk biorą udział w zajęciach Młodzieżowej Akademii Reportażu i Dokumentu;

- Wznawiamy tradycję wydawania gazet przez Ogniska. Nowoutworzony magazyn nosi tytuł „O!”. Jego redakcja zajmują się dzieci i wychowawcy z Ognisk oraz przedstawiciele placówek wsparcia dziennego;

- Dzieci z Ognisk spotykają się na warsztatach w Teatrze Powszechnym pt. „Teatralne Laboratorium Marzeń”;

- Ognisko „Starówka” wprowadza szeroką ofertę zajęć plastycznych;

- Ogniska biorą udział w warsztatach multimedialnych "Magia w Procesie";

- Do Ognisk zostało wprowadzone projektowe nauczanie języka angielskiego;

- Firma Mondelez International w ramach wolontariatu pracowniczego, przygotowała dla dzieci z Ogniska „Mokotów” warsztaty kulinarne, sportowe i plastyczne;

- Ognisko „Grochów” odwiedza Magdalena Mróz, zdobywczyni wicemistrzostwa i mistrzostwa Polski oraz mistrzostwa Europy;

- Ognisko „Bielany”, „Grochów” i „Gocław” biorą udział w akcji „Spotkajmy się" im. Jadwigi Romockiej;

- Ognisko „Bielany” organizuje Międzyogniskowy Maraton Gier Planszowych;

- Wychowankowie z Ognisk odwiedzają grób swojego patrona na cmentarzu na Powązkach;

- Ognisko „Praga” organizuje twórcze warsztaty małych artystów pn. „Projekt Szufladka”;

- Ognisko „Okęcie” wsparło projekt charytatywny malując bombki dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka w Centrum Handlowym MODO;

- Ognisko „Gocław”  bierze udział w akcji charytatywnej w Ośrodku Fundacji „Pegasus” w Musułach;

- Ognisko „Mokotów” organizuje Dzień Rodziny;

- w Ognisku „Praga” odbyła się oficjalna uroczystość przekazania darów przez Ambasadę Republiki Korei i Korean Business Association dla ognisk wychowawczych prowadzonych w całej Warszawie przez CWR RW;

- Spotkanie wigilijne połączone ze świętowaniem "Dnia Wychowawcy" dla pracowników CWR RW i ich rodzin;

- We wszystkich Ogniskach odbyły się spotkania wigilijne, każde dziecko zostało obdarowane prezentem.

 

Rok 2014

Od 2014 roku do dnia dzisiejszego funkcje dyrektora pełni Pan Jarosław Adamczuk. 

Od dnia 1 stycznia 2014 r. pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w ZOW na podstawie Karty Nauczyciela stają się pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.). Wyjaśnienie MPiPS : „Zgodnie z art. 237 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) w stosunku do nauczycieli zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w art. 228 ust. 1 i art. 229 ust. 1-7, ustaw? z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela stosuje si? do dnia 1 stycznia 2014 r.”;

- Wakacje w ZOW,  w czasie których 190 wychowanków wypoczywało na 8 obozach, a 75 wychowanków wzięło udział w „Lecie w mieście”, które organizowały ogniska: „Praga” , „Muranów” i „Gocław”;

- II Warszawska Strefa Rodziny. Rodziny z dziećmi z Warszawy i turyści mogli nieodpłatnie wziąć udział w  plenerowych warsztatach i animacjach, w każdy weekend przy Ogniskach „Starówka” oraz „Praga”. Odwiedziło nas 23 670 osób;

- Rodzinna Strefa Sportu na Starówce działająca od 30 czerwca do 29 sierpnia , którą odwiedziło 6 690 osób;

- Finał konkursu Super Expressu i m.st. Warszawy pn. "Moje największe marzenie"

-  Współorganizacja "Majówki na Skarpie";

-  Ognisku „Marymont” otwarty zostaje  Klub Rodzica Autyzm –HELP;

-  Piknik Rodzinny w Ognisku "Grochów";

- Finał projektu " Warszawa moim przyjacielem - skutecznym nauczycielem", organizowany przez Ognisko "Gocław";

Ogniska "Stara Prochownia" i "Starówka" wzięły udział w Święcie Inicjatyw Społecznych "Śródmieście działa";
                                                                                                                                                                    
-  XXVII Festiwal "Piosenka w świdrze". Ogniska ZOW reprezentowali przedstawiciele Ognisk : Gocław, Grochów i Mokotów

-  Debata w Centrum Komunikacji Społecznej dotycząca "standardów pracy placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej na terenie m.st. Warszawy";

- XVI Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim i Ogniskach;

- Dzieci z Ogniska „Praga” odwiedzają zawodników Klubu Legia Warszawa;

 

Rok 2013

- Wakacyjne wyjazdy wychowanków ZOW;

"Śródmiejski Festyn Rodzinny" współorganizowany przez Ogniska ZOW - "Starówka" i "Stara Prochownia";

-II Konkurs Literacki ZOW pn. "Moja godzina dla Ziemi";

- Konkurs plastyczny poświęcony 80 - leciu działalności Ogniska Wychowawczego „Praga”;

- XV Turniej Wiedzy o „Dziadku” Lisieckim;

-  Jubileusz 20-lecia Ogniska ZOW "Mokotów";

- Akcja „Zima w mieście" w Ogniskach ZOW;

- Spotkanie Wigilijne pracowników Zespołu Ognisk Wychowawczych w Ognisku ZOW "Grochów".

Rok 2012

- Swoja działalność rozpoczyna Warszawska Strefa Rodziny;

- W Ognisku ZOW "Marymont" zakończono projekt pn. "Moja pierwsza praca", realizowany od listopada 2012. W trakcie realizacji projektu wychowankowie Ogniska przygotowywali prace plastyczne na aukcje i kiermasze świąteczne;

- Wigilia dla organizacji pozarządowych w Ognisku ZOW "Bielany";

Ognisko "Grochów" wzięło udział w Integracyjnym Spotkaniu Mikołajkowym na zaproszenie Banku PKO BP;

Wychowankowie Ogniska ZOW "Praga" wzięli udział w pokazie finałowym umiejętności zdobytych na warsztatach bębniarskich w ramach projektu "Praga Obywatele";

II Ogniskowy Dzień Wolontariusza;

-  Organizacja gry miejskiej przez wolontariuszy Ogniska "Starówka". Gra odbyła się w rejonie Starego i Nowego Miasta;

Ognisko "Mokotów" wzięło udział w imprezie mikołajkowej w Teatrze "Druga Strefa".Wydarzeniem dnia była premiera płyty nagranej przez dzieciaki z Domu Dziecka;

- W Ognisku „Gocław” odbyło się podsumowanie projektu pn. "Pokochać zwierzaka - to łatwe dla dzieciaka", realizowanego w Zespole Ognisk Wychowawczych od października 2012;

- Ognisko "Mokotów" wzięło udział w projekcie pn. "Niepełnosprawni Dzieciom", działającego pod patronatem Powszechnej Akademii Młodzieży. Celem projektu było włączenie niepełnosprawnych wolontariuszy w działania na rzecz społeczeństwa;

- W ramach projektu "Podaj dalej", Ognisko "Praga" uczestniczyło w spektaklu teatralnym w Teatrze "Lalka", w którym wystąpiła wychowanka Ogniska;

- W budynku ZOW przy ul Starej 4, odbyła się akcja z udziałem wolontariatu pracowniczego General Electric Volunteers. W trakcie akcji zostały pomalowane m.in. pomieszczenia wspólne dla Ognisk "Stara Prochownia" i "Starówka" oraz pomieszczenia Bastionu;

- Piknik Rodzinny w Ognisku "Mokotów";

- Ognisko "Mokotów" wzięło udział w grze miejskiej pn. "Nordic walking dla seniorów i juniorów"realizowanej przez Dzielnicę Mokotów w ramach projektu "Łączenie Pokoleń"; 

- Święto Pracownika Socjalnego w Zespole Ognisk Wychowawczych. Wystąpienie Dyrektora ZOW " Formy pracy opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej w działalności ZOW w r.szk. 2012-2013";

- W Ognisku "Stara Prochownia" odbyło się I spotkanie z cyklu "Bezpieczne Dziecko", realizowanego we współpracy z Policją; 

-  Wizyta studyjna przedstawicieli wolontariatu pracowniczego PZU oraz Centrum Wolontariatu w Zespole Ognisk Wychowawczych;

- "Jesienne Zajawki" - integracyjna impreza rodzinna, organizowana w Ognisku "Starówka", metodami aktywizującymi pedagogiki zabawy;

-  Rozstrzygnięcie konkursu pt.:"Bezpieczne wakacje" ogłoszonego przez pracowników Orange Polska S.A., w ramach wolontariatu pracowniczego w Ognisku "Bielany";

- Jubileusz 10-lecia Ogniska ZOW "Marymont";

- Na Żoliborzu rusza Program Podwórkowych Animatorów;

- Akcja wolontariuszy z Kompanii Piwowarskiej w Ognisku "Muranów"
W czasie akcji zostały pomalowane pomieszczenia Ogniska i zamontowane zostały nowe meble, głównie kuchenne. Clou akcji stanowimy integracyjne zajęcia plastyczne pod kierunkiem pracowników Ogniska "Bielany". Współorganizatorem akcji było Centrum Wolontariatu w Warszawie;

-  Wychowankowie Ogniska "Starówka" wzięli udział w grze miejskiej pn. "Odkrywcy warszawskich legend" na zaproszenie Fundacji ARTE; 

- Akcja promocyjna idei wolontariatu pracowniczego na rzecz podopiecznych ZOW, wśród pracowników Kompanii Piwowarskiej. Współorganizatorem akcji było Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 

Rok 2011

- Letnie kolonie wychowanków ZOW;

- Wizyta Księżnej Renaty Sapiehy;

- Piknik Rodzinny OPS i ZOW

- Wielka Majówka z TVN

- XXIV Festiwal "Piosenka w Świdrze";

- VI MOPTA (Międzyogniskowy Otwarty Przegląd Twórczości Artystycznej)

- III Międzyogniskowy Konkurs Wiedzy o Warszawie;

- Finał akcji WWF "Godzina dla Ziemi. Spraw, by trwała dłużej"

- W Ognisku "Starówka" ruszyła VI edycja Programu "COOLTURA";

- XIII Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim - gra miejska;

- Międzyogniskowy Dzień Kobiet w Ognisku "Muranów";

- Międzyogniskowy Bal Karnawałowy "Latino Valentino";

- Ferie zimowe w ZOW;

- V Świąteczna aukcja prac plastycznych wychowanków Ogniska "Marymont" na forum Muratora;

- Święto Pracownika Socjalnego w ZOW;

- Nagrody Dyrektora Biura Polityki Społecznej z okazji Święta Pracownika Socjalnego;

-Warsztaty Edukacji Medialnej;

-Piknik w Parku Praskim "RÓWNI I RAZEM".

 

Rok 2010

- X Spartakiada ZOW;

- Konferencja nt. Streetworkingu w ZOW

- V Jubileuszowa MOPTA 2010;

- XXIII Festiwal „Piosenka w Świdrze”;

II Konkurs Wiedzy o Warszawie w Ognisku "Gocław";

- Międzyogniskowy dzień kobiet w Ognisku „Muranów”;

- Międzyogniskowe „Imieniny” Dziadka Lisieckiego;

- XII Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim i Ogniskach;

- Akcja zimowa ZOW;

- Warsztaty szkoleniowe dla pedagogów : "Metody integracyjne w pracy z grupą - wprowadzenie do pedagogiki zabawy";

Konferencja dotycząca streetworkingu;

- Święto Pracownika Socjalnego w ZOW

- Międzyogniskowe Warsztaty Taneczne

- III Jesienny Piknik Profilaktyczny na Mokotowie.

 

Rok 2009

Rada m.st. Warszawy Uchwałą Nr XLVI/1442/2008 zatwierdziła nowy statut ZOW. Od tego momentu Ogniska są specjalistycznymi placówkami wsparcia dziennego.

- Od czerwca do sierpnia trwa Akcja letnia ZOW;

- Ośrodek Górski „Kordon” w Sopotni Wielkiej obchodził swoje 50-lecie;

- IV Plener Malarski "Aktor z ogrodem w tle oraz VI Gala akcji "Ławka dla Łazienek Królewskich - dom dla dzieci ulicy";

- Konkurs plastyczny „50 lat Sopotni";

- Międzyogniskowa Spartakiada Sportowa;

- Uroczyste otwarcie Ogniska "Grochów";

- XXII Festiwal "Piosenka w Świdrze";

- Międzyogniskowy Konkurs Wiedzy o Warszawie w Ognisku "Gocław"; 

- XI Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim i Jego Ogniskach; 

- Międzyogniskowy Dzień Kobiet w Ognisku "Muranów"; 

- Uroczystość z okazji imienin Dziadka Lisieckiego; 

- Spotkanie Zespołu Zadaniowego d/s Programu „Rodzina";

- Międzyogniskowy Obóz Narciarski w Ośrodku „Kordon” w Sopotni Wielkiej;

- W Urzędzie m.st. Warszawy odbyła się uroczystość przyznania Nagród Dyrektora Biura Polityki Społecznej za szczególne osiągniecia w pracy pedagogicznej w Zespole Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka". Nagrody otrzymało 12 pracowników pedagogicznych z ponad 20-letnim stażem pracy w ZOW;

- Uroczyste obchody 80-lecia istnienia Ognisk. Rada Plenarna wszystkich pracowników Ognisk oraz zaproszonych gości z okazji święta Pracownika Socjalnego. Otwarcie wystawy prezentującej Ogniska Dziadkowe, kluby TPDzUl oraz istniejące aktualnie Ogniska ZOW. Inicjatorem wystawy jest kolega Kazimierz Dąbrowski;

- W ramach 80-lecia istnienia Ognisk odbywa się IV edycja MOPTA w Teatrze na Woli (Międzyogniskowy Otwarty Przegląd Twórczości Artystycznej);

- Powstaje Ognisko „Rembertów” (ul. Plutonowych 10);

- Powstaje Ognisko „Grochów” (ul. Rębkowska 1).

 

Rok 2008 

W latach 2008- 2014 funkcję dyrektora pełniła Pani Elżbieta Tatarowicz.

- Powstaje Centrum Pomocy Środowiskowej "BASTION". W strukturze CPŚ znajdują się: Punkt Poradnictwa Rodzinnego, Ośrodek Pedagogiki Ulicy, mobilna szkoła, Ośrodek górski KORDON, Klub Europejski. Planowane jest utworzenie Ośrodka Wolontariatu ZOW oraz Środowiskowych Grup Wsparcia;

- ZOW wraz z TPDU im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" jest organizatorem III edycji Pleneru Malarskiego "Artysta z ogrodem w tle" w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Honorowym patronem pleneru jest Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska. Wychowankowie, laureaci pleneru, zostają zaproszeni na wizytę do Belwederu;

- X jubileuszowy Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim. Koordynatorem tegorocznych zawodów jest Ognisko "Okęcie";

- W Sopotni Wielkiej odbywa się Między ogniskowy Obóz Artystyczny.

 

Rok 2007

W latach 2007 - 2001 funkcję dyrektora pełnił Pan Piotr Słupek-Opolski (1963-2007)

- Powstaje oficjalna strona internetowa ZOW;

- Ukazuje się książka Kazimierza Dąbrowskiego „Ogniska Dziadka Lisieckiego”.

 

Rok 2006

- Rozpoczyna działalność Szkoła Ruchoma (Mobile School), działająca pod opieką Zespołu Ognisk Wychowawczych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej;

- Uroczyste wręczenie sztandaru ZOW i TPDU.

 

Rok 2005

- Gimnazjum przy ul. Starej 4, zaczyna funkcjonować jako samodzielna jednostka.

 

Rok 2004

- przy ul. Starej 4 powstaje Punkt Poradnictwa Rodzinnego „Bastion”.


Rok 2003

- Przy ul. Robotniczej 15 powstaje Ognisko „Okęcie”.

 

Rok 2002

- Ognisko „Świder” zostaje wyłączone ze struktury ZOW;

- Przy ul. J.Ch. Paska 10 powstaje Ognisko „Marymont”;

- W strukturach ZOW rozpoczyna działalność grupa pedagogów ulicy, wspierana przez Fundację dla Polski oraz francuskich pedagogów z organizacji GPAS France;

- Świętujemy setną rocznica urodzin Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.


Rok 2001 

W latach 2001 - 1996 funkcję dyrektora pełniła Pani Beata Chyz-Banek.

- Przy ul. Broniewskiego 56a powstaje Ognisko „Bielany”;

- Budynek Starej Prochowni przestał być w posiadaniu ZOW. Nowym użytkownikiem tego miejsca zostaje Centrum Edukacji Kulturalnej;

- Zlikwidowane zostały hoteliki w Ogniskach „Muranów” i „Gocław”;

- Uniwersytet w Darmstadt (Niemcy) nawiązuję współpracę z ZOW. Studenci tej uczelni przez 5 kolejnych lat odbywają 3-miesięczne staże zawodowe, pod kierunkiem wychowawców z Ogniska „Starówka”;

- Rada Plenarna ZOW nt. „Możliwości i utrudnienia realizacji celów w Ogniskach po reformie systemu opieki”.

Rok 2000

- Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych Ogniska ZOW stają się placówkami wsparcia dziennego;

- 13 listopada obywa się  Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez ZOW i TPDU,  pod patronatem Departamentu Profilaktyki i Opieki MEN pt. „Kierunki rozwoju placówek opiekuńczo-wychowawczych w nowej rzeczywistości”;

- W plebiscycie „Gazety Wyborczej” na Warszawiaka Stulecia, Kazimierz Lisiecki „Dziadek” zdobywa piąte miejsce.

 

Rok 1999
Następuje reforma edukacji, systemu opieki oraz administracji państwa.

- Organem prowadzącym ZOW staje się Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie;

- W budynku głównym przy ul. Starej 4 rozpoczyna działalność filia Gimnazjum nr 21 w Świdrze;

- „Stara Prochownia” zaczyna funkcjonować jako samodzielne Ognisko.

 

Rok 1998

- Odbyła się Rada Plenarna ZOW nt. „Kierunki Rozwoju Zespołu Ognisk Wychowawczych”, podczas której odbyły się warsztaty oraz dyskusja panelowa;

- Ukazuje się książka Kazimierza Dąbrowskiego „Kurier Czerwono…!!!, czyli... Opowieść o Ogniskach, Dziadku, Babci, Ciociach, Wujenkach, Stryjkach i fajnych chłopakach ”, która przez kolejne lata stanowi dla Ogniskowców vademecum wiedzy o historii Ognisk.

 

Rok 1997 

- Ognisko „Starówka” organizuje I Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim i Jego Ogniskach. Turnieje odbywają się do dziś;

- Akcja „Wspólnota Serc IV”. Zebrane pieniądze zostały przekazane Fundacji „Dar Serca” na leczenie dziewczynki z Sanoka, chorej na mózgowe porażenie dziecięce i obustronne zwichnięcie stawów biodrowych;

- Powstaje ogniskowy logotyp;

- Współpracę z Ogniskami nawiązuje Agnieszka Dydycz, Prezes Fundacji „Pomóżmy Dzieciom”. Fundacja wspiera finansowo działalność Ogniska „Starówka”, a od 2005 roku również Ogniska „Bielany”.

 

Rok 1996       

W latach 1996 - 1991 funkcję dyrektora pełni Pan Wojciech Turewicz.

- Uroczyste obchody 30-lecia Ogniska „Starówka”.

- Zmiana nazwy z PZOW na Zespół Ognisk Wychowawczych;

- Akcja „Wspólnota Serc III”.  Pieniądze zebrane w czasie trwania akcji zostały przekazane TPDU na budowę nowego Ogniska w Pruszkowie-Żbikowie, miejscu urodzenia Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.  Finał akcji odbył się na terenie Ogniska „Starówka” z udziałem m.in. Prezydenta m.st. Warszawy – Marcina Święcickiego oraz Ogniskowców z zagranicy;

- W grudniu, w Muzeum Woli otwarta została wystawa „Kazimierz Lisiecki Dziadek i Jego Wielka rodzina”;

- Spotkanie Pokoleń Ogniskowców w Teatrze Ochoty, w dwudziestą rocznicę śmierci Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.

 

Rok 1995

- Akcja „Wspólnota Serc II”. Wychowankowie zbierają pieniądze na wyposażenie sali rehabilitacyjnej dla dzieci autystycznych. Pieniądze zostały przekazane Fundacji „Synopsis”;

- Uroczyste obchody 50-lecia Ogniska „Świder”;

- W ramach współpracy z francuską organizacją Leo Lagrange odbyły się m.in. dwa międzynarodowe obozy letnie: 1995 – Zakopane, 1996 – Pietesti w Rumunii.Rok 1994

- Uroczyste otwarcie Świetlicy „Otwarte Drzwi” w budynku Starej Prochowni. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci rumuńskich i polskich, żebrzących na ulicach Warszawy;

- Akcja Charytatywna „Wspólnota Serc I”. Wychowankowie wszystkich Ognisk zebrały pieniądze, które następnie zostały przekazane do szpitala w Dziekanowie Leśnym,  na leczenie dzieci chorych na białaczkę. Finał akcji odbył się w Ognisku „Świder”;

- Remonty w wielu Ogniskach PZOW, wykonywane przy czynnym udziale wychowanków, wychowawców i rodziców;

- Konferencja Plenarna pedagogów nt. „Kierunki rozwoju placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce”. Konferencja odbyła się przy ul. Starej 4;

- Nawiązanie współpracy z francuską organizacja GPAS. Grupa pedagogów z ZOW wyjeżdża na szkolenie do Brestu.

 

Rok 1993

- Powstaje Ognisko „Mokotów”, przy ul. Grottgera 25a;

- 16 grudnia zostaje zarejestrowane Stowarzyszenie "Przywrócić Dzieciństwo" założone przez wychowanków K. Lisieckiego „Dziadka”. Stowarzyszenie zyskuje rangę Organizacji Pożytku Publicznego.

 


Rok 1991

W latach 1991 - 1937 funkcję dyrektora Ognisk pełnił Pan Wojciech Salinger 

- Powstaje Ośrodek Twórczości Pedagogicznej, który m.in zajmuje się organizowaniem szkoleń dla pedagogów Ognisk, umożliwiających podnoszenie jakości ich pracy;

- Powstaje Ognisko „Włochy”, przy ul. Cietrzewia 22 (Ognisko zakończyło działalność 30.06.2012 r.);

- W Starej Prochowni powstaje Wspólnota Działa? Twórczych;

- Organizowany jest konkurs na sponsora, menadżera i na najbardziej aktywną grup? młodzieży w PZOW;

- Współpraca z francuską organizacją Leo Lagrange. 

Rok 1989

Następuje kryzys w oświacie. W związku z tym w PZOW rozpoczęto działalność gospodarczą celem zarabiania pieniędzy na bieżącą działalność. Wynajmowano pomieszczenia, wynajmowano pokoje w hotelikach ognisk, udzielano usług magielniczych itp. Aby podnieść standard pomieszczeń, własnymi siłami, przeprowadzono remonty w wielu Ogniskach.

- Powstaje Ognisko „Gocław” (ul. Witoszyńskiego 1). W kolejnych latach Ognisko czterokrotnie zmieniało swój adres. Obecnie mieści się przy ul. Meissnera 13.

 

Rok 1988    

W latach 1988 - 1984 funkcję dyrektora pełniła Pani Maria Lubieniecka.

- Ognisko „Świder” organizuje I Międzyogniskowy Festiwal „Piosenka w Świdrze” (festiwale odbywają się do dziś).

 

Rok 1986

- Ognisko „Gdynia” zostaje wyłączone ze struktury PZOW.

 

Rok 1984

W latach 1984 - 1971 funkcję dyrektora pełniła Pani Maria Łopatkowa.

- Organem prowadzącym PZOW staje się Kuratorium Oświaty i Wychowania.

 

Rok 1983

- Powstaje pogotowie rodzinne dla ofiar przemocy domowej przy ul. Witoszyńskiego 1.

 

Rok 1981

- 8 grudnia, przy ul. Starej 4, odbywa się Seminarium pt. „Kazimierz Lisiecki i Jego dzieło”, zorganizowane przez Koło Wychowanków;

Z inicjatywy Marii Łopatkowej powstaje Komitet Ochrony Praw Dziecka, działający w budynku Starej Prochowni w latach 1981-1993;

- Na terenie  Ogniska „Świder” powstaje  ogniskowa szkoła dla dzieci zdolnych, ale z problemami wynikającymi z zaniedbań środowiskowych, zwana Ogniskową Akademią Umiejętności i Sukcesu. 

 

Lata 1981 - 1977

- Organizowane są wczasy dla dzieci osieroconych z uregulowaną sytuacją prawną i kandydatów na rodziców zastępczych. Podczas wyjazdu wiele dzieci z warszawskich Domów Dziecka znalazło swoje nowe rodziny zastępcze lub adopcyjne.

 

Rok 1978

- Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych otrzymuje imię Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”;

- Na terenie Ogniska „Starówka” powstaje filia Szkoły Podstawowej Nr 283, działającej pod egidą Instytutu Matki i Dziecka, dla dzieci neurotycznych, zagrożonych demoralizacją i załamaniem linii szkolnej lub już ze załamaną linią szkolną. Szkoła funkcjonowała do 1981 r.

 

Rok 1976

- 8 Grudnia umiera Kazimierz Lisiecki „Dziadek”;

- 12 grudnia, w dniu pogrzebu, powstaje Koło Wychowanków , (działające do dziś).

 

Rok 1974

- Majowa Sesja Plenarna ZOW w Ognisku „Świder”.

 

Rok 1973

- W Starej Prochowni rozpoczyna działalność Teatr Pantomimy OPTY.

 

Rok 1972

- Rozpoczyna działalność Galeria Sztuki Dzieci i Młodzieży w budynku Starej Prochowni (działa do 1992 r);

- Zainicjowana zostaje nowa forma pracy z rodzin? - wczasy rodzinne z pedagogiem w Sopotni Wielkiej (odbywają się do dziś).

 

Rok 1971

W latach Lata 1971 - 1928 funkcję dyrektora pełnił Kazimierz Lisiecki (1902-1976).

- Z inicjatywy nowego dyrektora (Marii Łopatkowej), powstaje Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy, zajmujący się doskonaleniem metod pracy pracowników pedagogicznych Ognisk;

- Dziadek otrzymuje Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz TPD”;

- W kwietniu Kazimierz Lisiecki przechodzi na emeryturę.   

 

Rok 1962

- Dziadek otrzymuje tytuł „Zasłużony Nauczyciel PRL”.

 

Rok 1965

- W Ogniskach pojawiają się dziewczęta. W latach 1965–1971 Ognisko „Muranów” było przeznaczone wyłącznie dla nich.

 

Rok 1964 

 - Swoją działalność rozpoczyna Ognisko „Starówka” (ul. Stara  4). Staje się ono jednocześnie siedzibą dyrekcji Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych.

 

Rok 1959 

 - W Sopotni Wielkiej powstaje, istniejąca do dziś,  baza dla obozów letnich i zimowych. W latach 1976-1982 działało tu również Ognisko „Sopotnia”;

- Powstaje Ognisko „Gdynia” . Mieściło się ono wówczas na parterze kamienicy przy ul. Zygmunta Augusta 9, przygotowała je Maria Pilecka, długoletnia współpracownica Kazimierza Lisieckiego. Pierwszym kierownikiem placówki w Gdyni był Wojciech Salinger, który pełnił swoją funkcję w latach 1959–1967. Do roku 1986 Ognisko Wychowawcze „Gdynia” funkcjonowało w strukturze Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych w Warszawie.

 

Rok 1958

- Jubileusz 40-lecia pracy wychowawczej Dziadka.

 

Rok 1957

- W styczniu „Dziadek” otrzymuje nagrodę Miasta Warszawy za 1956 r., „Za wybitne zasługi w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży oraz  wieloletnią pracę w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Ulicy”;

- Powstaje Ognisko „Muranów” (ul. Dzielna 17a).

 

Rok 1956

- Powstaje Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych (PZOW). Jego dyrektorem zostaje Kazimierz Lisiecki;

- W lipcu „Dziadek” zostaje odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Rok 1952

- Likwidacja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy. Ogniska na Pradze i w Świdrze działają jako „Państwowy Dom Dziecka „Ognisko”.

 

Rok 1948

- Ponowna rejestracja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy.

 

Rok 1945

- Pozyskanie 14-hektarowego, zalesionego terenu przylegającego do rzeki Świder oraz dwóch zdewastowanych willi w Świdrze. Ogniskowcy remontują je  własnymi siłami;

- Powstaje Ognisko Świder” (ul. Mickiewicza 43/47). Funkcjonowało ono w strukturach Zespołu Ognisk Wychowawczych do 2002 roku.

- Organizacja pierwszego po wojnie obozu letniego na terenie Ogniska. Kolonie były wyjazdami pod namiot, wypoczywało tu nawet 500 ogniskowców podczas jednego wyjazdu. 

 

Lata 1939 – 1945

- Wybuch II wojny światowej przerywa prace przy organizacji Ogniska w Toruniu i Pomorskiego Oddziału TPDzUl. Przestają działać Ogniska w Grudziądzu i w Łodzi, a także Biuro Dzienników i Czasopism. Ognisko przy ul. Długiej ulega zniszczeniu.
Starsi Ogniskowy działają w organizacjach konspiracyjnych, walczą w Powstaniu Warszawskim, wielu z nich ginie. W czasie Powstania ulega całkowitemu zniszczeniu Ognisko na Długiej, a pozostali przy życiu Ogniskowy (do marca 1945 r.) szukają schronienia w „Ognisku na wygnaniu”, w Giełzowie.

 

Rok 1938

- Otwarcie Ogniska przy ul. Długiej 13 z udziałem prezydenta RP Ignacego Mościckiego;

- Powstają Ogniska w Grudziądzu i w Łodzi.

 

Rok 1937

- W Ognisku przy Nowym Zjeździe powstaje Klub Pracujących dla najstarszych Ogniskowców.

 

Rok 1936

- W Ognisku przy Nowym Zjeździe ukazuje się pierwszy numer ogniskowej gazetki „Oczko”.

 

Rok 1935

 - Pierwszy obóz letni WF i PW we Fronołowie nad Bugiem zorganizowany przy pomocy Wojska Polskiego (następne w odbyły się latach 1936–1939).

 

Rok 1934

- Powstaje Ognisko przy ul. Nowy Zjazd 9. Istnieje tu do 1937 r. po czym budynek zostaje rozebrany w związku z porządkowaniem terenu wokół Zamku Królewskiego.

 

Rok 1933

- Początek działalności Ogniska „Praga”;

- Kolonie letnie w Małkini (następne w 1934 r.).

 

Rok 1932

- Biuro Dzienników i Czasopism przejmuje lokal przy ul. Senatorskiej 29;

- Ogniskowcy przenoszą się do budynku na Pradze przy ul. Środkowej 9.

 

Rok 1930

- Ognisko z Hipotecznej przenosi się na ul. Senatorską 29 do Galerii Luksemburga;

- Kolonie letnie w Zajezierzu. (następne w 1931 r.).


Rok 1928

- Otwarcie pierwszego Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy przy ul. Hipotecznej 5 (działało w tym lokalu do 1930 r.). Kierownikiem zostaje Kazimierz Lisiecki;

- Pierwsze kolonie letnie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy w Lipinach (kolejne odbyły się w latach 1929 i 1932).