Absolwenci Ogniska Marymont odwiedzają grób ,,Dziadka” Lisieckiego