Akademia Opiekuna Małego Dziecka

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” od 2019 r.  jest jednostką szkoleniową, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.14/00265/2019.
Kurs Akademia Opiekuna Małego Dziecka pozwala uzyskać kwalifikacje zawodowe do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Daje możliwość starania się o stabilne zatrudnienie w zawodzie opiekuna, m.in. w Zespole Żłobków m.st. Warszawy.
Obecnie prowadzimy szkolenie dla XII i XIII edycji Akademii Opiekuna Małego Dziecka. Kolejne szkolenia z tego zakresu prowadzić będzie od 1 lipca 2023r. Zespół Żłobków m.st. Warszawy.
Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 3 lat proszone są o zgłaszanie się do 

Zespołu Żłobków

ul. Belgijska 4,

tel. 22 277 52 00,

e-mail: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl

Kurs Akademia Opiekuna Małego Dziecka prowadzony jest przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019r., poz. 409, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. poz. 368, z późn.zm.) oraz decyzji
nr 21/2021 z dnia 18 maja 2021 r. Ministra Rodziny i Polityki  Społecznej.

Dział Doskonalenia i Szkoleń

Iwona Łabajczyk
Telefon: +48 574 162 850
E-mail: projekty@rodzinnawarszawa.pl

Agnieszka Głogowska
Telefon: +48 530 867 819
E-mail: elearning@rodzinnawarszawa.pl