Akademia Opiekuna Małego Dziecka

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” od 2019 r. jest jednostką szkoleniową, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.14/00265/2019.

Kurs Akademia Opiekuna Małego Dziecka pozwalają uzyskać kwalifikacje zawodowe do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Daje możliwość starania się o stabilne zatrudnienie w zawodzie opiekuna, m.in. w Zespole Żłobków m.st. Warszawy. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Kurs Akademia Opiekuna Małego Dziecka prowadzony przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019r., poz. 409, z późn. zm.), rozporządzenia rozporządzenia Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. poz. 368, z późn.zm.) oraz decyzji nr 21/2021 z dnia 18 maja 2021 r. Ministra Rodziny i Polityki  Społecznej.

Wypełnij formularz online

Zapisz się na bezpłatny Kurs

Kurs prowadzony jest w dwóch wariantach: 

 • Kurs na Opiekuna Małego Dziecka – 200 godzin zajęć teoretycznych (64 godziny  realizowane są w formie elearningowej) oraz 80 godzin praktyk (mogą być  realizowane w trakcie trwania kursu).
 • Szkolenie uzupełniające – 80 godzinne szkolenie uzupełniające przeznaczone dla osób, które wcześniej były zatrudnione na stanowisku opiekuna małego dziecka, ale miały przynajmniej półroczną przerwę w zatrudnieniu i w tym czasie nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 (Art. 16 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).

 

Kurs Akademia Opiekuna Małego Dziecka prowadzą praktycy zawodu opiekuna, a jednocześnie doświadczeni trenerzy, specjaliści w dziedzinie rozwoju dziecka w pierwszych 3 latach życia.

Część teoretyczną szkolenia kończy egzamin sprawdzający poziom zdobytej wiedzy.
Pozytywny wynik egzaminu oraz realizacja praktyk zawodowych przewidzianych programem szkolenia są warunkami koniecznymi, by otrzymać  Zaświadczenie o ukończeniu Akademii Opiekuna Małego Dziecka.

Akademia Opiekuna Małego Dziecka to zarówno zajęcia stacjonarne, jak i szkolenie e-learningowe, czyli samodzielna nauka. Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” przy ul. Starej 4. Uczestnik jest zobowiązany do udziału w co najmniej 80% zajęć. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie szkolenia.

Logo - Akademia Opiekuna Małego Dziecka

Ukończenie kursu otwiera możliwość: 

 • zatrudnienia w zespole profesjonalistów,
 • rozwoju własnych kompetencji,
 • awansu zawodowego.
 

Na kurs mogą zgłaszać się:

 • ubiegające się o pracę w charakterze opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,
 • posiadające już zatrudnienie w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • posiadające min. średnie wykształcenie.

Harmonogram szkolenia zawiera zajęcia z zakresu:
Rozpoczęcie X edycji szkolenia planowane jest na wrzesień 2022 r.

 • 1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godz.)
 • 2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godz.)
 • 3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godz.)
 • 4. Kompetencje opiekuna dziecka:
 • 4a. Udzielenie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej (8 godz.)
 • 4b. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (3 godz.)
 • 4c. Emisja głosu (4 godz.)
 • 5. Praktyki zawodowe (80 godz.)

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 • Czy szkolenie jest bezpłatne?
  Tak, szkolenie jest bezpłatne dla osób, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu.
 • Jak zgłosić się na szkolenie?
  Aby zarejestrować się do udziału w szkoleniu należy wypełnić ankietę znajdującą się na pod następującym linkiem: KLIK – link do zapisów na szkolenie.
 • Chęć udziału w kursie będzie potwierdzona bezpośrednio przed jego rozpoczęciem?
  Wypełnienie formularza nie zobowiązuje do udziału w szkoleniu.
 • Dla kogo jest skierowane szkolenie w wymiarze 280 godzin?
  Szkolenie w wymiarze 280 godzin jest przeznaczone dla osób z wykształceniem minimum średnim, które chcą podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub podnieść swoje kwalifikacje. Jest przeznaczone zarówno dla osób niezatrudnionych, jak i zatrudnionych w żłobkach. W przypadku osób zgłaszających się nie pracujących w żłobkach, należy podpisać zobowiązanie do podjęcia pracy w placówkach Zespołu Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy lub w placówkach prywatnych, z którymi miasto zawarło umowę dotacyjną w zakresie dofinansowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • W jakiej formie będą realizowane zajęcia?
  Zgodnie z aktualną decyzją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 64 godziny realizowane są w formie zaliczenia zajęć na platformie szkoleniowej. natomiast 136 realizowane w trybie stacjonarnym.
 • Gdzie można realizować praktyki i w jakim wymiarze godzinowym (w związku z Akademią Opiekuna Małego Dziecka w wymiarze 280 godzin)?
  Praktyki w wymiarze 80 godzin można realizować w placówkach Zespołu Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy lub w placówkach prywatnych.
 • Dla kogo jest skierowane szkolenie w wymiarze 80 godzin?
  Dla osób z wykształceniem minimum średnim, które posiadają kwalifikacje ale miały minimum półroczną przerwę w pełnieniu funkcji opiekuna w żłobku.
 • Czy mieszkając poza Warszawą, także mogę uczestniczyć w szkoleniu w wymiarze 280 godzin?
  Tak, pod warunkiem, że jest Pani zatrudniona w placówce publicznej np. Zespół Żłobków lub prywatnej z którą miasto zawarło umowę dotacyjną w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie m. st. Warszawy. W przypadku braku zatrudnienia warunkiem uczestnictwa jest podjęcie pracy w żłobku na terenie m. st. Warszawy w ciągu 12 miesięcy od ukończenia szkolenia.
 • W jakich godzinach planowane są zajęcia w ramach szkolenia w wymiarze 280 godzin?
  Zajęcia planowane będą w godzinach popołudniowych i weekendy, natomiast będzie to informacja potwierdzona po ostatecznym ułożeniu harmonogramu, ponieważ jest zależna od sytuacji epidemicznej.

Kurs realizowany jest przy współpracy z Zespołem Żłobków w.st. Warszawy oraz z prywatnymi przedsiębiorcami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce.

Informacja o zakwalifikowaniu na kurs potwierdzana będzie bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie zobowiązuje do udziału w szkoleniu. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Dział Doskonalenia i Szkoleń

Iwona Łabajczyk
Telefon: +48 574 162 850
E-mail: projekty@rodzinnawarszawa.pl

Klaudia Czubak
Telefon: +48 530 867 819
E-mail: elearning@rodzinnawarszawa.pl

Joanna Popiołek
Telefon: +48 536 100 004 wew. 26
E-mail: j.popiolek@rodzinnawarszawa.pl