Akademia Socjoterapii

W ramach doskonalenia zawodowego oferujemy naszym pracownikom pracującym w Ogniskach możliwość finansowania studiów podyplomowych z Socjoterapii.

Studia te przeznaczone są dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego lub placówek opiekuńczo-wychowawczych.  Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie wyższego wykształcenia. 

Celem studiów jest rozwój osobisty uczestników w sferze rozumienia drugiego człowieka, widzenia go, budowania kontaktu i więzi. Uczestnicy będą przygotowani do pracy w świetlicach socjoterapeutycznych: do samodzielnego prowadzenia grup socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka  oraz wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych. Najistotniejszą częścią jest aktywny udział w treningu interpersonalnym. Umożliwi to doświadczenie siebie w relacjach „tu i teraz”, rozpoznanie własnych mechanizmów komunikacyjnych i emocjonalnych oraz ról przyjmowanych w grupie. Słuchacz podczas treningu ma szansę zmierzyć się z informacjami zwrotnymi, dawanymi i otrzymywanymi od innych.

Czego się nauczą się nasi pracownicy podczas studiów z Socjoterapii?

  • rozpoznawania przyczyn, symptomatologii i skutków procesu marginalizacji społecznej
  • diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapeutycznej
  • problematyki pracy z grupą socjoterapeutyczną: dynamiki, procesów grupowych, ról przyjmowanych w grupie przez poszczególnych jej członków, spójności, więzi grupowej
  • metodyki socjoterapii, planowania i konstrukcji programów socjoterapeutycznych
  • nawiązywania kontaktu z indywidualnym klientem i z grupą, budowania relacji, pracy „na relacji”, formułowania i zawierania kontraktu terapeutyczno-korekcyjnego
  • w ramach prowadzonego treningu interpersonalnego dowiedzą się jak rozpoznawać swoje mechanizmy komunikacyjne, doświadczać emocje oraz obserwować siebie i innych pod kątem dawania i otrzymywania informacji zwrotnej.

Absolwenci tych studiów będą przygotowani do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. grup ryzyka, takimi jak dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcyjnych, z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania.