Bezpłatna grupa rozwojowa dla dzieci i rodziców doświadczających lub będących świadkami przemocy

Bezpłatna grupa rozwojowa dla dzieci w wieku 8 – 10 lat i równolegle dla rodziców dzieci doświadczających lub będących świadkami przemocy

Korzyści z udziału w grupie dla dzieci:
Zwiększenie umiejętności rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania uczuć i emocji,
Lepsza akceptacja siebie i własnego ciała,
Lepsze radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi,
Nabycie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
Wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Korzyści z udziału w grupie dla rodziców:
Zwiększenie umiejętności wychowawczych
Zrozumienie potrzeb i emocji swoich i swojego dziecka
Zwiększenie wiedzy nt. form krzywdzenia i traumy u dzieci oraz ich konsekwencji
Zwiększanie kompetencji w zakresie komunikacji z dzieckiem które doznało przemocy
Wsparcie i możliwość korzystania z doświadczeń innych rodziców

 

Termin zajęć: marzec – grudzień (22 spotkania), poniedziałki w godz. 17.30-19.00

Miejsce: ul. Złota 7/20 (filia Fundacji Mederi)
Prowadzący: 2 osoby prowadzące – psycholog/pedagog, psychoterapeuta

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: mederi@czd.pl, tel. 22 111 00 36, 505 576 189
Ilość miejsc ograniczona!

Chętnych rodziców zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne.