„Bliżej siebie”- zajęcia socjoterapeutyczne -start- Ognisko Bielany