Centrum Inicjatyw Lokalnych

Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) to program skierowany do – rodzin, dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów, czyli do członków lokalnych społeczności poszczególnych Dzielnic
m.st. Warszawy. W szczególności działania adresowane są do społeczności sąsiedzkiej, która funkcjonuje
w bliskim otoczeniu planowanych ośrodków CIL w danej Dzielnicy.

Głównym celem CIL jest zapewnienie pomocy rodzinie jako najważniejszej przestrzeni dla wszechstronnego rozwoju dzieci i rodziców poprzez wzmacnianie środowiskowych zasobów i źródeł wsparcia rodziny.

Misją CIL jest wspieranie rodziny poprzez zbudowanie zintegrowanych i obywatelsko świadomych wspólnot lokalnych, gdzie każda osoba i rodzina będzie mogła zaspokoić swoje potrzeby, realizować plany życiowe, a w trudnych sytuacjach uzyskiwać niezbędną pomoc i wsparcie ze strony samej wspólnoty oraz instytucji i organizacji działających w ramach i na rzecz społeczności. Działania
a CIL będą realizowane w następujących formułach:

  • stacjonarny punkt prowadzący stałą działalność animacji i aktywizacji społeczności lokalnej, zwana dalej „Miejsce Aktywności Lokalnej” w skrócie MAL, w myśl praktyk pracy środowiskowej propagowanej przez Zespół Inicjatyw Społecznych przy Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy;
  • społeczno-edukacyjne projekty Centrum Wspierania Rodzin RODZINNA WARSZAWA, w tym kluczowy projekt Strefa Wolontariatu;
  • inne modele pracy środowiskowej opracowywane w celu podejmowania sprawnych
    i efektywnych działań, odpowiadające pojawiającym się potrzebom i problemom lokalnych społeczności oraz wdrażającym nowe rozwiązania z zakresu innowacji społecznych.