Chwila zadumy Ogniskowców z Mokotowa

Z okazji dnia Zadusznego w słoneczny piątkowy dzień 2 listopada 2018 r. udaliśmy się do parku Morskie Oko, aby upamiętnić poległych żołnierzy, ludność cywilną oraz dzieci.

Odwiedziliśmy pomnik Pamięci Powstańców Mokotowa, na którym wyryty jest napis „ Pamięci Żołnierzy A.K. Powstańców Mokotowa pomordowanych przez hitlerowców już po kapitulacji 27-IX-1944”. Byli to powstańcy z Pułku „Baszta” oraz 3 tablice upamiętniające poległych w 1944 r. mieszkańców Mokotowa wśród których były dzieci. Każdy z Ogniskowców miał okazję postawić swoje światełko oraz oddać hołd minutą ciszy.