DKDS Bielany

Spotkanie robocze organizacjai z Bielan.