Drama w socjoterapii – I grupa Akademii Socjoterapii