Drodzy rodzice pamiętajcie !!!

DRODZY RODZICE PAMIĘTAJCIE !!!!!!

Tylko wówczas, gdy:

  • dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia
  • rodzice prowadzą z dzieckiem ćwiczenia w domu, stosując się do zaleceń logopedy możemy liczyć na efekty terapii logopedycznej.