Dyrektor

 

Jarosław Adamczuk

Jarosław Adamczuk jest dyrektorem Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa (wczesniej: Zespołu Ogniksk im. K. Lisieckiego „Dziadka”) od 1 września 2014

Wcześniejsze zatrudnienie
[ 1995 – 2014 ] Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci
Prezes, psycholog, trener
* Założyciel Stowarzyszenia i jego placówek, prezes Organizacji.

[ 1999 – 2014 ] Agrafka Jarosław Adamczuk
Właściciel
* Prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

[ 1998 – 2009 ] Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ Wydział V Rodzinny i Nieletnich
Kurator społeczny
* Wykonywanie funkcji kuratora społecznego w sposób czynny.

[ 2005 – 2007 ] Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XV Gospodarczy
Mediator
* Mediacje w sprawach gospodarczych.

Wykształcenie
[ 1993 – 1999] Wydział Psychologii UW Warszawa
Magister psychologii
* Studia na specjalizacji psychologia kliniczna dziecka

[ 2002 – 2006 ] Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego
Trener warsztatu edukacyjnego
* Przygotowanie do prowadzenia warsztatów edukacyjnych

[ 2008 – 2010] Akademia Filmu i Telewizji
Reżyseria filmowa i telewizyjna

[ 2003 – 2004 ] PTP / Fundacja Synapsis Warszawa
Trener treningu psychologicznego
* SzkołaTrenerów – przygotowanie do prowadzenia treningów psychologicznych.

[ 2002 – 2003 ] Fundacja Bene Vobis
Edukator Profilaktyki Systemowej
* Kurs kwalifikacyjny – przygotowanie do prowadzenia szkoleń dla dorosłych.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Doświadczenie

Praca z dziećmi i młodzieżą problemową z wykorzystaniem metody socjoterapii a także filmu, fotografii, dziennikarstwa. Prowadzenie szkoleń edukacyjnych i treningów psychologicznych. Przygotowanie i realizacja projektów społecznych, terapeutycznych, w tym wyjazdowych.

Zainteresowania
Psychologia, medycyna, film, fotografia, podróże, przedsiębiorczość, innowacyjność, dziennikarstwo, gotowanie.

 

            portret

Beata Chyz – Banek – zastępca dyrektora Zespołu Ognisk Wychowawczych

Wykształcenie 
1986 r. Uniwersytet Warszawski
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
2000 r. Kurs Kwalifikacyjny: Zarządzanie Oświatą
2002 r. Organizacja Pomocy Społecznej
Studia Podyplomowe Uniwersytet Warszawski
2005r. Kurs Kwalifikacyjny: Terapia pedagogiczna

Doświadczenie
Od 1985r. pracuje w Zespole Ognisk Wychowawczych jako wychowawca, kierownik Ogniska, dyrektor, zastępca dyrektora. W latach 2004-2007 kierownik Punktu Poradnictwa Rodzinnego, organizator terapeutycznych obozów rodzinnych oraz szkoleń wewnętrznych.

Pełnomocnik do spraw Kontroli Zarządczej. Wykładowca w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

W latach 2001-2008 wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy „Przywrócić Dzieciństwo”
Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Twórczych Pedagogów „Stara 4”

Zainteresowania 
Problemy społeczne i ich rozwiązywanie, historia i kultura Polesia Zachodniego, podróże /niezbyt długie i nieodległe/, skandynawska literatura kryminalna.