Dyskusje nad zabezpieczeniem społecznym. Kierunek rozwoju polityki rodzinnej w Polsce.

 

Studenckie Koło Naukowe Pracy i Zabezpieczenia Społecznego „Solidaritatis” ma przyjemność zaprosić na debatę studencko-ekspercką z cyklu Dyskusje nad zabezpieczeniem społecznym pt. Kierunek rozwoju polityki rodzinnej w Polsce.

Na debacie przedstawione zostaną tematy związane z polityka rodzinną w Polsce. Przedstawione zostaną kierunki jej rozwoju. W debacie wezmą udział eksperci z zakresu polityki rodzinnej w Polsce, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Sejmu RP.

Serdecznie zapraszamy!

Część I – Wprowadzenie
17:00 – 17:10 Otwarcie debaty: Kierunek rozwoju polityki rodzinnej w Polsce
dr hab. prof. Gertruda Uścińska, Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

17:10 – 17:20 Sytuacja demograficzna Polski
Kamil Matuszczyk – Studenckie Koło Naukowe Pracy i Zabezpieczenia Społecznego „Solidaritatis” UW 

17:20 – 17:35 Wizerunek rodziny w mediach
Magdalena Jagodzińska – Studenckie Koło Naukowe Pracy i Zabezpieczenia Społecznego „Solidaritatis” UW

Część II – panel ekspercki
17:45 – 18:25 Polityka rodzinna w Polsce 
dr hab. prof. UW Grażyna Firlit-Fesnak – Instytut Polityki Społecznej UW
dr hab. prof. UW Ewa Leś – Instytut Polityki Społecznej UW

18:25 – 18:45 Instytucjonalne otoczenie polityki rodzinnej w Polsce
Przedstawiciel MRPiPS (Departament Polityki Rodzinnej)

18:30 – 19:30 Kierunki rozwoju polityki rodzinnej
Ewa Tomaszewska – Poseł na Sejm VIII kadencji

19:30 – 19:50 Otwarta dyskusja

19:50 – 20:00 Podsumowanie i zakończenie debaty.

Prowadzenie debaty: dr hab. prof. UW Gertruda Uścińska – Kierownik Zakładu Zabezpieczenia Społecznego, IPS UW

Więcej na Facebooku