Finał ferii w Ognisku „Praga” czy zabawy i konkursy.