Frístundamiðstöðin Miðberg (Reykjavík) z wizytą w ZOW

W poniedziałek 31 marca 2015 r. gościliśmy delegację pracowników Frístundamiðstöðin Miðberg – Centrum Rekreacji dla Dzieci i Młodzieży Dzielnicy Miðberg w Reykjavík, podjednostki Wydziału Szkolnictwa i Rekreacji Miasta Reykjavík.

Grupa 25 osób: pedagogów, animatorów oraz kierowników z kadry zarządzającej Centrum, przybyła do Warszawy z dwudniową wizytą studyjną w celu poznania specyfiki pracy w stołecznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zespół Ognisk Wychowawczych był reprezentowany przez pracowników wszystkich zespołów: Dyrekcję, Kierowników Ognisk, Specjalistów Psychologów i Pedagogów oraz Streetworkerów.

W słowach powitania Dyrektor ZOW Pan Jaroław Adamczuk podkreślił, iż w dobie „kurczącego się świata“, rosnącej migracji społecznej i wszechobecnego przenikania się kultur, to właśnie partnerstwa i profesjonalna wymiana międzynarodowa nabierają szczególnego znaczenia w staraniach na rzecz poprawy jakości i rozwijania dobrych praktyk w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Mimo dzielących nas różnic i tysięcy kilometrów, wciąż łączy nas podążanie za tymi samymi celami – autentycznej troski o dobro wychowanka, wzmacniania i wsparcia w harmonijny rozwoju osobistym oraz pomocy w przezwyciężaniu wyzwań współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Po słowach otwarcia Dyrektor ZOW oddał stery w ręce Gości. Centrum Rekreacji Miðberg zaprezentował Pan Helgi Eiríksson, Dyrektor Zarządzający. Celem Centrum Miðbergu jest dostarczanie dzieciom i młodzieży, w wieku od 6 do 25 lat, bogatej oferty rekreacyjnej w czasie wolnym. Oferta jest przeznaczona dla wszystkich, nie obowiązują żadne kryteria selekcyjne. Centrum Rekreacji realizuje swoje zadania zapewniając siedem po-lekcyjnych Programów Animacji Czasu Wolnego (Świetlice Po-lekcyjne) dla dzieci w wieku 6 – 9 lat, prowadzonych w ścisłej współpracy ze szkołami; jeden Klub Młodzieżowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku 10-16 lat oraz trzy Centra Młodzieżowe dla grup wiekowych: 10-12 , 13-16 oraz 16-25 lat.  W pracy pedagogicznej nacisk kładziony jest na to, aby w ofercie były różnorodne oraz interesujące zajęcia tematyczne, które umożliwiają wzmacnianie samooceny, rozwój umiejętności społecznych, samodzielności i sprawczości wychowanków. Rozwijanie usług rekreacyjnych jest postrzegane jako jedno z kluczowych zadań profilaktyki społecznej i promowania pozytywnych postaw społecznych. Centrum stwarza miejsce dla rekreacji, edukacji, aktywności kulturalnej oraz  wychowania pod opieką wykwalifikowanych opiekunów. Szczególnie ważna rolę w pracy wychowawczej z podopiecznymi odgrywa zasada samorządności i partycypacji. Dzieci i młodzież są aktywnie włączani w życie Centrum,  współdecydują o programach zajęć oraz zrzeszają się w samorządzie.

Podczas dyskusji nawiązującej do prezentacji ZOW dużo rozmawialiśmy o ogniskowym programie i metodach wychowawczych, specyfice pracy z rodziną, w tym pracy specjalistycznej psychologów oraz pedagogów. Naszych Gości interesowały doświadczenia w pracy z podopiecznymi z niepełnosprawnością intelektualną w Ognisku Marymont. Uwagę wzbudziła działalność streetworkerów oraz silne zaangażowanie ZOW w projekty realizowane w ramach inicjatyw warszawskich partnerstw lokalnych oraz Lokalnych Systemów Wsparcia, jak Rodzinne Kluby Malucha czy Klub Seniora „Wrzos”. Spotkanie z kolegami z Islandii pozwoliło na otwartą, koleżeńską wymianę praktycznych doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą; to właśnie ta część wzbudziła najwięcej ciekawości i dodała wszystkiemu wyjątkowego smaku. Nieodzownym tematem było zjawisko polskiej emigracji na Islandii i powiązanych z tym doświadczeń naszych Gości w pracy z dziećmi z polskich rodzin, trudnościami migrantów w zakresie akulturacji oraz integracji obu społeczności.

Dla nas samych spotkanie pozostaje dużo więcej jak tylko przyjemnym wspomnieniem. Dla zespołu ZOW jest ono ważnym krokiem na nowej drodze ku współpracy na poziomie międzynarodowym. Utwierdziliśmy się w słuszności obrania tegoż kierunku dla rozwoju naszej organizacji. Co więcej działalność Centrum Rekreacji jest dla nas inspiracją do myślenia o alternatywnych metodach profilaktyki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu właśnie poprzez stworzenie oferty animacji czasu wolnego i rekreacji dla Warszawiaków opartej na aktywizowaniu samych mieszkańców i ich partycypacji, działalności ukierunkowanej na społeczność lokalną.

Pomimo, iż poniedziałek powitał nas wszystkich chłodnym i deszczowym porankiem, od samego początku nasi Goście rozkoszowali się serdeczną atmosferą. Miłą oprawę wizyty zawdzięczamy niestrudzonym wysiłkom Wychowawczyń z Ogniska BIELANY, które zaaranżowały miejsce spotkania oraz przygotowały smakowity poczęstunek. Powitani ogniskowym ciepłem pracownicy Centrum Rekreacji byli gotowi, by wyruszyć na dalszy podbój Warszawy. Oczywiście nie opuścili Bielan z pustymi rękami. Naszych gości obdarowaliśmy koszem pełnym słodkości i kolorowych pisanek, które Wychowankowie Ognisk przygotowują na doroczne aukcje rękodzieła.