Fundacja Family for Family

Różnice w posiadaniu (markowych ubrań, elektroniki itp.) pomiędzy dziećmi z bardziej i mniej zamożnych rodzin źle wpływają na relacje pomiędzy nimi. Dzieci z zamożnych rodzin zwykle mają nadmiar rzeczy i szybko z nich wyrastają. Rzeczy te można przekazać dzieciom z mniej zamożnych rodzin, a przez to poprawić ich samopoczucie i samoocenę. 

Misją programu Family for Family jest wyrównywanie szans społecznych dzieci z rodzin mniej zamożnych poprzez zmniejszenie różnic materialnych pomiędzy nimi a dziećmi z rodzin bardziej zamożnych.

Family for Family łączy w pary rodziny mniej i bardziej zamożne. Następnie ułatwia przekazywanie niewykorzystanych rzeczy z jednej rodziny do drugiej. Przekazywane rzeczy to przede wszystkim dobrej jakości używane ubrania. Od czasu do czasu mogą to być zabawki, książki lub małe urządzenia elektroniczne. Dodatkową zaletą naszego programu jest to, że dzieci z zamożnych uczą się czerpać radość z dawania.

Czym Się Zajmuje Family For Family
 Łączymy rodziny bardziej zamożne (Rodziny Wspierające) z rodzinami mniej zamożnymi (Rodzinami Przyjmującymi) mającymi dzieci o kilka lat młodsze.
 Kiedy Rodzina Wspierająca przygotuje rzeczy, które chce oddać, Family for Family dostarczy je do Rodziny Przyjmującej.
 Family for Family będzie przekazywać Rodzinie Wspierającej bieżące informacje na temat Rodziny Przyjmującej.
 Rodzina Wspierająca może zgłosić chęć przekazania rzeczy w dowolnej ilości.

Jak jeszcze mogą Państwo pomóc
 Przedstawić nasz program rodzinie, która może zostać Rodziną Przyjmującą
 Przedstawić nasz program rodzinie, która może zostać Rodziną Wspierającą
To również będzie dla nas bardzo cenna pomoc.

Jeśli chcecie Państwo zostać Rodziną Wspierającą, Rodziną Przyjmującą lub dowiedzieć się więcej o naszym programie, prosimy kontaktować się z nami pod adresem  e-mail: informacja@familyforfamily.pl lub pod numerem telefonu: 22 564 50 13.