Główka pracuje – konkurs finałowy projektu z wiedzy ogólnej w Ognisku „Praga”