Górska przygoda: wyjazdy socjoterapeutyczne dla pwd

BPiPS i CWR RW serdecznie zapraszają, wszystkie warszawskie placówki wsparcia dziennego, do udziału w wyjazadach socjoterapeutycznych. Wyjazdy są finansowane ze środków m.st. Warszawy i mają służyć popularyzacji metody socjoterapii wśród warszawskich pwd. 

Socjoterapia odbywa się w ośrodku „Kordon” (Sopotnia Wielka 23, 34-340 Sopotnia Wielka), położonym w niezwykle malowniczym zakątku Beskidu Żywieckiego, Sopotni Wielkiej. Miejscowość leży na uboczu głównych arterii komunikacyjnych z dala od zgiełku miasta i codziennego pędu, gdzie można spokojnie odpocząć i zaczerpnąć siły do życia.

CWR RW w ramach wyjazdu, zapewnia: transport, wyżywienie, noclegi, pomoce terapeutyczne oraz socjoterapeutów.

Po stronie placówek pozostaje jedynie zapewnienie wykwalifikowanej kadry wychowawczej, chętnych na wyjazd dzieci oraz dopełnienia wszelkich formalności związanych z wyjazdem.

Głównym celem programu wyjazdów socjoterapeutycznych jest wsparcie uczestników w rozwoju psycho – społecznym oraz korekcja zachowań destruktywnych i nieadekwatnych sądów o sobie i świecie oraz nabycie przez uczestników nowych zdolności i umiejętności umożliwiających bardziej konstruktywne funkcjonowanie społeczne poprzez zdobywanie pozytywnych doświadczeń korygujących sądy urazowe oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości. 

 

Cele socjoterapeutyczne:

 • wzmocnienie wiary w siebie;
 • przezwyciężanie nieśmiałości i kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami.

Cele rozwojowe:

 • zapewnienie poczucia przynależności do grupy;
 • budowanie autonomii;
 • zaspokojenie potrzeby akceptacji i komunikowania się na zasadach partnerstwa.

Cele edukacyjne:

 • lepsze poznanie siebie;
 • nabywanie nowych umiejętności interpersonalnych (autoprezentacja, wyrażanie własnego zdania, wchodzenie w nowe role);
 • stymulacja wyobraźni

Dbamy o integrację uczestników wyjazdów poprzez intensywny proces grupowy.

Struktura zajęć socjoterapeutycznych.

Poszczególne spotkania odbywać się będą według stałej struktury:

 • rytualne powitanie, podzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń mających miejsce w ostatnim tygodniu, bądź na temat stanu emocjonalnego, z jakim rozpoczynają uczestnicy te zajęcia;
 • stosowanie metod aktywnych (gier, zabaw) mających na celu pobudzenie lub wyciszenie grupy;
 • stosowanie metod psychokorekcyjnych, rozwojowych, dostarczających młodzieży nowe doświadczenia – drama rozwojowa;
 • zebranie refleksji, podsumowanie, omówienie każdego działania w celu ukazania związków między wydarzeniami w grupie, a życiem codziennym;
 • rytualne pożegnanie.

Program zajęć socjoterapeutycznych składający się z zestawu gier i zabaw o ustalonych celach, przebiegu, skonstruowano w ten sposób, by znalazły się w nim elementy sytuacji korygujących szeroki zakres doświadczeń urazowych. Każde spotkanie ma swój cel szczegółowy, podporządkowany celowi ogólnemu oraz propozycje aktywności sprzyjające osiągnięciu założonych celów. Zarówno cały cykl spotkań jak i każde spotkanie tworzą pewną dynamiczną całość, na którą składają się określone etapy pracy z grupą.

Wyjazdy prowadzą:

Agata Włodarczyk –  socjoterapeutka (Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego) i pedagog ulicy-streetworkerka (kurs organizowany przez Grupę Animacji Społecznej „Rezerwat” w Poznaniu), magister wiedzy o teatrze (Uniwersytet Adama Mickiewicza).

oraz

Marcin Lewoń – socjoterapeuta, który w pracy z grupą wykorzystuje swoje umiejętności teatralne, skautingowe, artystyczne, kuglarskie. Najchętniej pracuje w zespole. Uważa taką pracę za najbardziej efektywną. Nie ogranicza się do pracy w pomieszczeniu i dlatego szuka nowych wyzwań jako streetworker. Nieustanie się szkoli i zdobywa nowe doświadczenia dla polepszenia swojej wiedzy i umiejętności. Aktualnie rozpoczął kurs „Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego” w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Terminy wyjazdów Socjoterapeutycznych: 

 • 25.09 – 29.09 – wyjazd odwołany
 • 30.09 – 04.10 – wyjazd sie odbył
 • 16.10 – 20.10 – wyjazd sie odbył 
 • 21.10 – 25.10 – wyjazd sie odbył 
 • 04.11 – 08.11 – wyjazd sie odbył 
 • 09.11 – 13.11 – wyjazd sie odbył
 • 24.11 – 28.11 – rezerwacja 
 • 07.12 – 11.12 – rezerwacja 
 • 12.12 – 16.12 – rezerwacja
 • 17.12 – 21.12 – rezerwacja 

 

Aby dokonać zabrać grupę na Wyjazd Socjoterapeutyczny, należy:

 • pobrać, wydrukować i wypełnić „Formularz zgłoszeniowy na Wyjazd Socjoterapeutyczny” (w załączneniu do artykułu);
 • odpowiednio wypełniony formularz przesłać na adres s.tybora@rodzinnawarszawa.pl;
 • uzyskać zgodę od kierownictwa organizacji na Wyjazd Socjoterapeutyczny, poprawnie wypełniając „Porozumienie” (w załączeniu do artykułu);
 • po otrzymaniu podpisu od kierownictwa organizacji, należy skontaktować się z CWR RW celem dopełnienia formalności. 

Uwaga! Porozumienie podpisuje kierownictwo organizacji, a nie placówki. Wyjątek stanowi uzyskanie odpowiedniego upoważnienia, poświadczone dokumentem. 

Bliższe informacje, zapisy i informacja o wolnych terminach: s.tybora@rodzinnawarszawa.pl 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: 

1. Kto i w jaki sposób ubezpiecza uczestników wyjazdu?

Ubezpieczeniem uczestników wyjazdu zajmuje się Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Uczestnicy wyjazdu, zarówno kadra jak i dzieci ubezpieczeni są w PZU.

2. Jakie dane osobowe uczestników są potrzebne do ubezpieczenia? W jakim terminie należy je dostarczyć?

Dane osobowe niezbędne do ubezpieczenia uczestników wyjazdu to: imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia oraz adres zamieszkania.

Wszystkie te informacje należy dostarczyć do 10 dni przed planowanym wyjazdem.

3. Kto organizuje przejazd autokarem? Kto odpowiada za wszystkie konieczne formalności związane ze stanem technicznym pojazdu oraz stanem psychofizycznym kierowcy?

Przejazd autokarem organizuje Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Za stan techniczny pojazdu odpowiada badanie stanu technicznego pojazdu, które w swoim obowiązku ma przewoźnik – firma Chrustek.

4. Jaka dokumentacja obowiązuje przed i w trakcie wycieczki?

Obowiązująca dokumentacja to karty uczestnika wyjazdu oraz dziennik, który może być prowadzony według otrzymanego szablonu na wydrukowanych kartach, lub w cienkim zeszycie A5.

5. Czy są pieniądze na konieczne wyposażenie apteczki?

Na miejscu znajduje się odpowiednio wyposażona apteczka, którą będzie można wypożyczyć na wycieczki.

6. Czy są przewidziane pieniądze na wydatki związane z programem motywacyjnym realizowanym na wycieczce oraz ewentualną wycieczką/atrakcjami?

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” nie dysponuje środkami na wydatki związane z programem motywacyjnym realizowanym na wycieczce oraz ewentualną wycieczką lub atrakcjami.

7. W jakich blokach godzinowych przewidziane są zajęcia socjoterapeutyczne?

Pierwsza grupa rozpoczyna zajęcia po śniadaniu, będą trwały od 10.00 do 13.00, druga grupa od 15.00 do 18.00.

Zajęcia dobywają się blokach 3 x  45 minut z 15-minutowymi przerwami

9. Czy wychowawca ma obowiązek uczestniczenia i wspierania w zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych przez socjoterapeutów?

Wychowawca nie powinien uczestniczyć w zajęciach socjoterapeutycznych. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, w której wychowawca jest w trakcie kursu socjoterapii, w tedy może on wystąpić na zajęciach w roli obserwatora.

9. Jak wygląda zabezpieczenie opieki medycznej dla dzieci?

Ośrodek „Kordon” dysponuje autem, które w razie potrzeby będzie wstanie dowieźć dziecko do punktu medycznego.

10. Czy wyjazd należy zgłosić do kuratorium?

Wyjazdu nie trzeba zgłaszać do kuratorium.

11. Czy jest konieczny wpis lekarz bądź pielęgniarki o stanie zdrowia dziecka w karcie wyjazdu? Czy wystarczy jedynie wpis rodzica?

Wpis lekarza lub pielęgniarki nie jest konieczny, te rubryki wypełnia rodzic. Tu istotna jest informacja o odbytych szczepieniach. Dziecko powinno mieć przy sobie także książeczkę zdrowia.

12. Na ile dni przed terminem planowanej wycieczki należy zgłosić godzinę wyjazdu z Warszawy i wyjazdu z Sopotni Wielkiej?

Godzinę wyjazdu z Warszawy do Sopotni Wielkiej należy zgłosić najpóźniej 7 dni przed planowanym wyjazdem.

Wyjazd z Sopotni Wielkiej do Warszawy umówiony jest wstępnie na godzinę 13.00.

 

13. Czy będzie możliwość pójścia na wycieczkę w góry?

Tak, po wcześniejszym ustaleniu z secjoterapeutami oraz przy sprzyjających warunkach pogodowych, będzie taka możliwość. 

Aby zdobywać szczyty, grupa musi wynająć przewodnia, za którego CWR RW nie zwróci kosztów.

Kontakt do licencjonowanych przewodników znajduje się u socjoterapeutów. 

 

 

14. Czy w tym roku będzie towarzyszył nam uroczy piesek Agaty?

Tak, Agata nie wyobraża sobie socjoterapii bez Djuny.

 

15. Jak wygląda pierwszy i ostatni dzień wyjazdu?

Dzień pierwszy:

16.00 – obiad

16.40 – 19.00 – zakwaterowanie, rozpakowanie walizek

19.00 – 19.30 – kolacja

19.30 – 21.00 – społeczność, na której omówiona jest struktura zajęć socjoterapeutycznych, podział na grupy, zasady na wyjeździe, integracja.

Dzień piąty:

08.30 – śniadanie

10.00 – 10.45 podsumowanie zajęć dla grupy pierwszej

11.00 – 11.45 podsumowanie zajęć dla grupy drugiej

12.30 – obiad i pobranie prowiantu na drogę

Ok. 13.00 – wyjazd z Sopotni