II Konferencja Naukowa Terapii Rodzin „Rodziny i Zespoły”

W dn. 24 i 25 maja odbyła się II Konferencja Terapii Rodzin, której Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” było organizatorem, obok Ośrodka Terapeutyczno-Szkoleniowego Kontrakt, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa-Wola.

Konferencję otworzyli przedstawiciele organizatorów Jarosław Adamczuk (CWR RW), Hanna Pinkowska-Zielińska (OTSK), Magdalena Grubich (SNTR PTPS) oraz dr Cezary Żechowski (ŚCZP). W kolejnych blokach zaproszeni do udziału w wydarzeniu specjaliści wspólnie rozważali merytoryczne dylematy związane z psychoterapią rodzin. Jak merytorycznie zespoły mogą wpływać na pracę z pacjentami?  W jaki sposób pacjenci wpływają na terapeutów?  Czego można oczekiwać od zespołu?

W czasie dwudniowego spotkania odbyły się  inspirujące warsztaty, wykłady i panele dyskusyjne. Wśród prowadzących byli: dr Cheryl Aubie, Krzysztof Błażejewski, Marcelina Cież, Melania Dominiak, Anna Dziubińska-Starska, Magdalena Grubich, Filip Jach, Aleksandra Januszewicz, Barbara Józefik, prof. Magdalena Kosicka, Artur Kulig, Hanna Pinkowska-Zielińska, Jarosław Serdakowski, Anna Stasiowska, Maria Wolak-Chmiel, Anna Wójcik-Zdyb, Patrycja Wudniak, Maciej Żurek.