II Zajęcia taneczne, trening umiejętności społecznych w ramach realizacji projektu „Kuźnia kreatywności”- Ognisko Bielany