Informacja Nr 2 – czasowy rozkład frekwencji dzieci

W załączniku znajduje się plik programu Excel, do prowadzenia ewidencji frekwencji dzieci. Proszę w nim uzupełniać informacje o dokładnych godzinach przychodzenia do ognisk i ich opuszczania przez Państwa wychowanków. Bardzo proszę o rzetelne jej prowadzenie. Ewidencja nie dotyczy tylko dzieci z Ognisk i nie zwalnia z prowadzenia standardowych dokumentów. 

Tabelę proszę prowadzić od dnia 17 listopada do 31 grudnia 2014.

Poniżej znajdą Państwo wskazówki dotyczące wprowadzania danych do tabel i zapisu pliku. W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Panią Agatą Siedliską: a.siedliska@zow.pl, tel. 695 289 815. 

1. PLIK

– w przesłanym pliku znajdują się 2 skoroszyty: Listopad 2014 oraz Grudzień 2014- w każdym skoroszycie u góry strony, ponad tabelą, należy uzupełnić odpowiednie pole z nazwą ogniska

– sam plik proszę zapisywać z nazwą w wersji: „wykaz-obecnosci-nazwa ogniska”, np. wykaz-obecności-stara prochownia.xls- plik proszę zapisywać tylko w formacie: Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 Workbook ( .xls)

2. NIE NALEŻY

 – proszę w żadnym wypadku nie edytować tabel, tzn. ani formatów, ani grafiki. Proszę jedynie wprowadzić potrzebne informacje

3. NALEŻY

– po wprowadzeniu imion i nazwisk wychowanków, w komórkach odpowiadających konkretnym wychowankom i konkretnym dniom ich obecności, trzeba jedynie wpisać każdorazowo dokładny czas przyjścia do ogniska oraz opuszczenia ogniska (tak, jak wskazują nagłówki w tabelach)- potrzebne dane należy koniecznie wpisywać w formacie „godzina:minuta”, np. 09:20. Bardzo ważne jest zastosowanie znaku dwukropka pomiędzy cyframi, w przeciwnym razie nie zadziałają automatyczne formuły obliczania czasy pobytu dziecka w ognisku

– przy wpisaniu danych zgodnie z zaleconym formatem „godzina:minuta” program dokona automatycznego zliczania czasu pobytu wychowanka

4. OZNAKOWANIE KOLORYSTYCZNE

– kolor szary – oznakowanie dni wolnych od pracy

– kolor seledynowy – oznakowanie czasu pobytu wychowanka w ognisku

Plików na razie nigdzie nie przesyłamy tylko prowadzimy ewidencję w Ogniskach.