Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że przetarg nieograniczony na: „Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa garaży przy ul. Starej 4 w Warszawie” został rozstrzygnięty. 

Wybrana została oferta firmy „HYDRO MAR” P.H.U. 01-361 Warszawa, ul.Legendy 3A                                             

W załączeniu „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”.