Inscenizacja znanych i lubianych wierszy przez Ognisko Marymont w Malu