IV Sielecki Dzień Sąsiada

W sobotę 13 czerwca 2015 uczestniczyliśmy w IV Sieleckim Dniu Sąsiada na boisku Szkoły Podstawowej nr 98. Tą niezwykłą plenerową imprezę zorganizowało Partnerstwo dla Mokotowa „Moje Sielce” , którego członkiem jest Ognisko „Mokotów”. Partnerstwo „Moje Sielce” jest grupą osób reprezentujących różne instytucje, organizacje oraz osoby prywatne zainteresowane wspólnym działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Sielec. Słowa charakteryzujące Partnerstwo to: angażowanie mieszkańców do działania, projekty kulturalno – edukacyjne dla najmłodszych, kształtowanie przestrzeni publicznej. „Moje Sielce” rozwija działania w społeczności lokalnej, aktywizuje mieszkańców Mokotowa, rozbudowuje działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia i tworzy poczucie wspólnoty oraz zachęca do integracji w środowisku.

Program imprezy był bogaty i atrakcyjny. Powitał nas Burmistrz Dzielnicy „Mokotów” Pan Bogdan Olesiński W programie artystycznym na scenie wystąpiła Kapela Czerniakowska, dziewczęta z naszego Ogniska, które zaśpiewały 3 piosenki oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 98.

Każdy mógł wziąć udział w animacjach i odwiedzić stoiska partnerów.

Ognisko „Mokotów”prowadziło stoisko z warsztatami plastycznymi. Każdy mógł wykonać gniotka z kolorowego balonika, włóczki i mąki ziemniaczanej.

Odbyły się konkursy sportowe, zabawy podwórkowe, spotkanie z kulturą chińską,

zajęcia cyrkowe. Można było zrobić sobie sielecki portret i obejrzeć wystawę sieleckich koszulek.

Po raz pierwszy podczas „Dnia Sąsiada” zaprezentowali się przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznych Ludności Cywilnej w strojach z okresu przedwojennego

lat 30-tych.