IX Miedzynarodowa Konferencja „BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE”

IX Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”

Konferencja odbędzie się 22-23 września 2015 r. w Warszawie. Rozpoczęła się rejestracja zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną między innymi wyniki najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu online, wyzwania w zakresie bezpieczeństwa internetowego, oraz nowe pomysły w zakresie zastosowania nowych mediów i nowych technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży. 

Szczegóły: http://www.saferinternet.pl/pl/4020-ruszyly-zapisy-na-ix-miedzynarodowa-konferencje