„Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? Jak dać siłę sobie i dziecku”. Warsztaty dla rodziców i opiekunów w Ognisku Praga.