Język bez kolców

W naszym Ognisku uczymy się nowego języka – języka żyrafy. Jest to język, który pomaga budować szacunek i zrozumienie w miejsce kłótni i nieporozumień Żyrafi język jest oparty na prostych zasadach, które mogą się przydać w rozmowie z każdym – w szkole, domu, ognisku. Korzystając z zasad komunikacji bez przemocy, uczymy naszych ogniskowców jak mówić , aby być wysłuchanym, i jak słuchać aby komunikacja dała poczucie zrozumienia obu stronom.

Dlaczego właśnie żyrafa jest symbolem komunikacji bez przemocy – ponieważ żyrafa może obserwować z najwyższego punktu, gdyż jest ssakiem o najdłuższej szyi. Żyrafa odważnie wyciąga głowę- jakby w poszukiwaniu prawdy, tj. w celu dostrzeżenia potrzeb zarówno swoich, jak i innych. Żyrafa stała się symbolem komunikacji bez przemocy także z tego powodu, że jest ssakiem i największym sercu w proporcji do ciała. A serce to symbol empatii. Żyrafa symbolizuje więc osobę, która umiejętnie dobiera słowa, opisuje swoje obserwacje i daje wyraz uczuciom. Ponadto jasno komunikuje potrzeby i wskazuje na konkretne działania otoczenia, które mogą uczynić ją bardziej szczęśliwą.

I tego właśnie pragniemy nauczyć naszych wychowanków.