„Kara a konsekwencje – co robić, gdy dziecko jest niegrzeczne”

„Kara a konsekwencje – co robić, gdy dziecko jest niegrzeczne”  – zajęcia dla rodziców małych dzieci. Organizator – Fundacja Dzieci Niczyje, w ramach projektu „Dobry Rodzic- Dobry Start”

21 maja 2015r., godz.10-12