Kidimandżaro czyli ogniskowy sposób na motywację

Wprowadzenie systemu motywacyjnego w naszym Ognisku rozpoczęliśmy wspólną naradą z dziećmi, podczas której ustaliliśmy cele i zasady zbierania plusów. Podstawą jest pomysł, działanie i chęć własnego rozwoju. Trzej najbardziej aktywni wychowankowie – Liderzy, pod koniec każdego miesiąca otrzymują wyróżnienie oraz nagrody: rzeczowe, słodkie czy w postaci przywilejów. System motywacyjny oparty jest przede wszystkim na działaniach w Ognisku.

Promowane są między innymi zachowania koleżeńskie, innowacyjność, odpowiedzialność za siebie i innych, postępy w nauce, uczestnictwo w innych ogniskowych projektach. Tytuł Ogniskowego Lidera zobowiązuje też do promowania pozytywnych postaw. Projekt zachęca dzieci do podejmowania wyzwań, uczy je odpowiedzialności za własne postępowanie, sprzyja rozwijaniu komunikacji.

Projekt „Kidimandżaro” swoją premierę miał w październiku 2013 roku. Od tego czasu cieszy się w Ognisku olbrzymim zainteresowaniem dzieci, a także ich rodziców śledzących postępy swoich pociech. Inspiracją do nadania tytułu projektowi, jest najwyższy szczyt Afryki – góra, której zdobycie nie jest łatwe, ale możliwe.