Kim jesteśmy

Jesteśmy miejską instytucją wspierania rodziny. Pomagamy w opiece i wychowaniu dzieci, świadczymy pomoc psychologiczną dla dzieci i rodziców w trudnej sytuacji, doradzamy i edukujemy przyszłych i świeżo upieczonych rodziców, edukujemy liderów młodzieżowych, animujemy i wzmacniamy lokalną społeczność, prowadzimy projekty międzypokoleniowe, rozwijamy wolontariat, budujemy partnerstwa i przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu oraz uczymy, jak profesjonalnie pomagać.