Klub Rodzica Autyzm-HELP

Od maja 2013 roku w Ognisku „Marymont” odbywają się spotkania Klubu Rodzica Autyzm –HELP Warszawa. Pomysł na organizowanie klubów powstał w łódzkiej Fundacji JiM, która kompleksowo zajmuje się problemami ludzi dotkniętych autyzmem. Warszawski klub powstał z inicjatywy Iwony Kapturzak mamy Franka. Obecnie jest ona koordynatorką klubu, wpiera ją Ola Drozd. Spotkania odbywają się cykliczne w naszej siedzibie. Tematy spotkań ustalane są przez rodziców najczęściej wynikają z potrzeb grupy i ich możliwości organizacyjnych. Do tej pory odbyło się kilka warsztatów psychologicznych, kulinarnych, spotkań plenerowych i integracyjnych. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniach Klubu Rodzica Autyzm –HELP Warszawa serdecznie zapraszamy. Informacji o tematyce spotkań i terminie należy szukać na stronie ZOW, facebook’u Ogniska Marymont oraz Warszawskich Spraw Społecznych.