Kontakt

Ognisko „Bielany”

Adres:
01-716 Warszawa, ul. Broniewskiego 56a
Kontakt:
tel. 22 669 68 56
e-mail:
bielany@zow.pl

Kierownik Ogniska

Kierownik:
Alicja Sołtyka-Kamińska
Kontakt:
tel. 695 289 684
e-mail:
a.soltyka-kaminska@zow.pl