Kontakt


Ognisko ”Marymont”

Adres:
01-640 Warszawa, ul. Paska 10
Kontakt:
tel. 22 832 16 73
e-mail:
marymont@zow.pl

Kierownik Ogniska

Kierownik:
Marta Dąbrowska
Kontakt:
tel. 695 289 691
e-mail:
m.dabrowska@zow.pl