Kuźnia kreatywności- inauguracja programu profilaktycznego- Ognisko Bielany

Spotkanie inauguracyjne z innymi grupami biorącymi udział w projekcie.